Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych (z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).
  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

   

  Wpłaty z tytułu procedury szczególnej VAT-VAP - świadczenie usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  IBAN: PL97 1010 0071 2223 1436 4400 0000
  SWIFT: NBPLPLPW

   

  NBP O/O Warszawa

  Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).

  84 1010 1010 0165 9315 1697 8000
  UWAGA!!! Rachunek prowadzony w walucie EUR

  dla płatności dokonywanych z zagranicy:

  IBAN: PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000
  kod BIC: NBPLPLPW

  sumy depozytowe
  NBP O/Okr. w Warszawie
  IBAN : PL97 1010 1010 0165 9313 9120 0000
  SWIFT : NBPLPLPW

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  85 1010 0055 0201 4360 0100 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  97 1010 0071 2223 1436 4400 0000

  dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych - dla płatności dokonywanych z zagranicy:
  IBAN: PL97 1010 0071 2223 1436 4400 0000
  SWIFT: NBPLPLPW


  ***

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
  83 1010 0055 0201 4360 0007 0000


  ***

  Numery rachunków bankowych do wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od dnia 1 stycznia 2016 r. (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzedy skarbowe)

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

  Opłata skarbowa:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070