«Powrót

Zaktualizowana wersja nowej struktury JPK EWP

Zaktualizowana wersja nowej struktury JPK EWP

Zaktualizowana wersja nowej struktury JPK EWP

Fragment klawiatury laptopa
  • Opublikowaliśmy poprawioną strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów – JPK_EWP(3) w wariancie 1-1.
  • Organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

Publikacja nowej, poprawionej wersji, to odpowiedź na zgłoszenia producentów oprogramowania. Zaktualizowana wersja struktury JPK_EWP(3) w wariancie 1-1 zastępuje wariant 1-0, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Przypominamy, że aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

Zaktualizowana struktura jest dostępna na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.