Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 48 368 14 88.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 48 36 81 400
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 48 36 81 403

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 459
  • pracownicy tel. 48 36 81 435, 48 36 81 436, 48 36 81 437

  Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 443
  • księgowość podatku PIT tel.  48 36 81 450, 48 36 81 451
  • księgowość podatku CIT tel. 48 36 81 449
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 36 81 449
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 36 81 449

  Referat Rachunkowości SER-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 419
  • księgowość podatku VAT tel. 48 368 14 14
  • księgowość kwoty do wyjaśnienia KDW, Sumy Depozytowe tel. 48 36 81 415

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 426
  • Pracownicy tel. 48 36 81 416, 48 36 81 421, 48 36 81 422, 48 36 81 424, 48 36 81 428, 48 36 81 409

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 456
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 36 81 445
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 48 36 81 456, 48 36 81 455
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 36 81 456, 48 36 81 455
  • inne zadania wierzyciela w ramach podejmowanych czynności po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji tel. 48 36 81 455

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 438
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 48 36 81 439, 48 36 81 441, 48 36 81 452
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48 36 81 439, 48 36 81 441, 48 36 81 452
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48 36 81 439, 48 36 81 441, 48 36 81 452

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 470
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 48 36 81 469
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 48 36 81 468
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 48 36 81 487
  • zadania w zakresie obsługi wniosków ZAP-3 tel. 48 36 81 471

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 489
  • kancelaria tel. 48 36 81 481
  • zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu tel. 48 36 81 482, 48 36 81 483
  • przyjmowanie deklaracji akcyzowych tel. 48 36 81 485
  • przyjmowanie deklaracji PCC tel. 48 36 81 486
  • informacja podatkowa tel. 48 36 81 484
  • kasy fiskalne tel. 48 36 81 477
  • umawianie wizyt tel. 48 36 81 488

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 425
   Realizacja zadań w zakresie:
  • postępowania podatkowe CIT, PIT i VAT (w tym pokontrolne) tel. 48 36 81 405, 48 36 81 406, 48 36 81 407, 48 36 81 408
  • osoby duchowne tel. 48 36 81 407
  • karta podatkowa tel. 48 36 81 407
  • przekazywanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, tel. 48 36 81 405, 48 36 81 406, 48 36 81 407, 48 36 81 408

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 425
  • zwroty z tytułu zakupu kas rejestrujących tel. 48 36 81 411
  • postępowania podatkowe w zakresie PIT tel. 48 36 81 410

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 478
   Realizacja zadań w zakresie:
  • prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – pracownicy tel. 48 36 81 494, 48 36 81 475, 48 36 81 476, 48 36 81 495, 48 36 81 466
  • wydawania zaświadczeń w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) – pracownicy tel. 48 36 81 494, 48 36 81 475, 48 36 81 476, 48 36 81 495

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 442
  • postępowania podatkowe z zakresu podatku akcyzowego tel. 48 36 81 434, 48 36 81 440, 48 36 81 460,
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku akcyzowego tel. 48 36 81 433, 48 36 81 440

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 480
  • czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatku od towarów i usług (bez wpłat) tel. 48 36 81 473, 48 36 81 461
  • czynności sprawdzające w zakresie JPK tel. 48 36 81 465
  • czynności w zakresie podatku od towarów i usług  tel. 48 36 81 429

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 470
  • czynności sprawdzające PIT, PPR tel. 48 36 81 472, 48 36 81 474, 48 36 81 493
  • odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 48 36 81 493, 48 36 81 474
  • wymiana informacji podatkowych z zagranicy tel. 48 36 81 493, 48 36 81 474

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 463
  • obsługa bieżąca VAT-UE oraz wymiana informacji podatkowych tel. 48 36 81 458
  • pozostałe sprawy tel. 48 36 81 464, 48 36 81 462

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 417
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 48 36 81 412, 48 36 81 413, 48 36 81 423, 48 36 81 427

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący komórką tel. 48 36 81 454
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 48 36 81 453, 48 36 81 454                         

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 09:14 Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2022 12:54
  Autor: Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska