Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 48 368 14 82
  • 48 368 14 83.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 48 36 81 400
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 48 36 81 403

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 459
  • pracownicy tel. 48 36 81 435, 48 36 81 436, 48 36 81 437

  Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 450
  • księgowość podatku PIT tel. 48 36 81 457, 48 36 81 451
  • księgowość podatku CIT tel. 48 36 81 448
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 36 81 448
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 36 81 448
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 48 36 81 448
  • sprawozdawczość (Rb-24, Rb-27) i analizy dotyczące wzrostu/spadku wpływów podatkowych i zaległości podatkowych tel. 48 36 81 450

  Referat Rachunkowości SER-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 449
  • księgowość podatku VAT tel. 48 36 81 447

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 426
  • Pracownicy tel. 48 36 81 416, 48 36 81 421, 48 36 81 424

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 458
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 36 81 445
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 48 36 81 456
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 36 81 456
  • inne zadania wierzyciela w ramach podejmowanych czynności po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji tel. 48 36 81 455

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 438
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 48 36 81 439, 48 36 81 441, 48 36 81 452
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48 36 81 439, 48 36 81 441, 48 36 81 452
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48 36 81 439, 48 36 81 441, 48 36 81 452

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 470
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 48 36 81 469
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 48 36 81 468
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 48 36 81 487
  • zadania w zakresie obsługi wniosków ZAP-3 tel. 48 36 81 460

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 442
  • kancelaria tel. 48 36 81 481
  • zaświadczenia o dochodach tel. 48 36 81 482
  • zaświadczenia o niezaleganiu tel. 48 36 81 483
  • przyjmowanie deklaracji akcyzowych tel. 48 36 81 489, 48 36 81 485
  • przyjmowanie deklaracji PCC tel. 48 36 81 486
  • informacja podatkowa tel. 48 36 81 484
  • kasy fiskalne tel. 48 36 81 477

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 425
   Realizacja zadań w zakresie:
  • postępowania podatkowe CIT, PIT i VAT (w tym pokontrolne) tel. 48 36 81 405, 48 36 81 406, 48 36 81 407, 48 36 81 408
  • osoby duchowne tel. 48 36 81 407
  • karta podatkowa tel. 48 36 81 407
  • przekazywanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, tel. 48 36 81 405, 48 36 81 406, 48 36 81 407, 48 36 81 408

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 425
  • zwroty z tytułu zakupu kas rejestrujących tel. 48 36 81 415
  • postępowania podatkowe w zakresie PIT tel. 48 36 81 410

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 478
   Realizacja zadań w zakresie:
  • prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – pracownicy tel. 48 36 81 494, 48 36 81 475, 48 36 81 476, 48 36 81 495, 48 36 81 466
  • wydawania zaświadczeń w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD) – pracownicy tel. 48 36 81 494, 48 36 81 475, 48 36 81 476, 48 36 81 495, 48 36 81 466

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 443
  • postępowania podatkowe z zakresu podatku akcyzowego tel. 48 36 81 434, 48 36 81 440, 48 36 81 444,
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku akcyzowego tel. 48 36 81 433, 48 36 81 462

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 480
  • czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatku od towarów i usług (bez wpłat) tel. 48 36 81 465, 48 36 81 429, 48 36 81 461, 48 36 81 473
  • czynności sprawdzające w zakresie JPK tel. 48 36 81 465, 48 36 81 461

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 471
  • czynności sprawdzające PIT, PPR tel. 48 36 81 472, 48 36 81 474, 48 36 81 493
  • odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat tel. 48 36 81 493, 48 36 81 474
  • wymiana informacji podatkowych z zagranicy tel. 48 36 81 493, 48 36 81 474

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik referatu tel. 48 36 81 463
  • obsługa bieżąca VAT-UE oraz wymiana informacji podatkowych tel. 48 36 81 419
  • pozostałe sprawy tel. 48 36 81 464, 48 36 81 462

  Dział Kontroli Podatkowej

  • Kierownik działu tel. 48 36 81 423
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 48 36 81 411, 48 36 81 412, 48 36 81 413, 48 36 81 414, 48 36 81 427

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący komórką tel. 48 36 81 454
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 48 36 81 453, 48 36 81 454                         

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 09:14 Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2021 12:54
  Autor: Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska