Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:
  NBP O/O Warszawa

  należności dotyczące postępowania egzekucyjnego
  23 1010 1010 0096 5413 9120 0000

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  46 1010 1010 0096 5422 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  49 1010 1010 0096 5422 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT)
  96 1010 1010 0096 5422 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  40 1010 1010 0096 5422 2700 0000

  ***

  NBP O/O Bydgoszcz
  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  41 1010 0055 0201 4240 0007 0000

  ***

  Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  - należności z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 - należności celnych, kar pieniężnych w transporcie drogowym, mandatów kks i innych opłat pobieranych przez organy celne
  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 - opłata paliwowa

  Rachunek sum depozytowych scentralizowany - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  - sum depozytowych, zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe, zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe, z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucje, opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłaty do gier hazardowych, zaliczki na WIA i WIT

  ***

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

  Opłata skarbowa:
  Bank PEKAO S.A. II/O Radom
  Urząd Miejski w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30

  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544