Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPD, PPE, PPL, PPW); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie),
  DSF-1, ALK-1, CUK-1, DRA-2, PSD-1 należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego) 

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  54 1010 0071 2223 1424 4400 0000

   

  Oddział banku:
  NBP O/O Warszawa

  należności dotyczące postępowania egzekucyjnego
  23 1010 1010 0096 5413 9120 0000

   

  ***

  NBP O/O Bydgoszcz
  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  41 1010 0055 0201 4240 0007 0000

  ***

  Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  - należności z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 - należności celnych, kar pieniężnych w transporcie drogowym, mandatów kks i innych opłat pobieranych przez organy celne
  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 - opłata paliwowa

  Rachunek sum depozytowych scentralizowany - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  - sum depozytowych, zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe, zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe, z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucje, opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłaty do gier hazardowych, zaliczki na WIA i WIT

  ***

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

  Opłata skarbowa:
  Bank PEKAO S.A. II/O Radom
  Urząd Miejski w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30

  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544