Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

  Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

  Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

  • Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie nr HPN.111.1.2021 w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy;
  • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nr DOM9.0812.5.2021 w zakresie: Wypłata odsetek z tytułu nieterminowych rozliczeń;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr KBF.410.009.03.2021 P/21/013 w zakresie: Skuteczność działań w zakresie usprawniania poboru podatku VAT;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr LWA.410.004.01.2021 w zakresie: Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Grójcu nr KBF.410.004.02.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie epidemii COVID-19;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr KBF.410.004.01.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie pandemii COVID-19;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu nr LWA.410.015.04.2021 w zakresie: Dochodzenie należności z tytułu kar administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr KBF.411.001.01.2021 I/21/001 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określenia i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr KBF.411.001.02.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie nr HPN.111.1.2021 w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy;
  • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nr DOM9.0812.5.2021 w zakresie: Wypłata odsetek z tytułu nieterminowych rozliczeń;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr KBF.410.009.03.2021 P/21/013 w zakresie: Skuteczność działań w zakresie usprawniania poboru podatku VAT;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie nr LWA.410.004.01.2021 w zakresie: Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Grójcu nr KBF.410.004.02.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie epidemii COVID-19;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr KBF.410.004.01.2021 w zakresie: Ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne instrumenty wsparcia podatników w okresie pandemii COVID-19;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu nr LWA.410.015.04.2021 w zakresie: Dochodzenie należności z tytułu kar administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście nr KBF.411.001.01.2021 I/21/001 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określenia i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów nr KBF.411.001.02.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów nr KBF.411.001.05.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga nr KBF.411.001.03.2021 w zakresie: Określanie i egzekwowanie zobowiązań podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatku od spadków i darowizn;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany nr KBF.411.001.04.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga w nr KBF.411.001.03.2021 w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określenia i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;

  Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.

   

  Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

  Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

  Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

  • Kontrola Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.52800.3.2022.5 w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Urzędzie Skarbowym w Grójcu HPN.9020.1.2.2022 w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy;
  • Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie nr  1/12102022/POCZTA dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Oddziale Celnym I Pocztowy w Warszawie;
  • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym KBF.410.003.02.2022 w zakresie: Działania Krajowej Administracji Skarbowej w celu ograniczenia szarej strefy w Internecie;
  • Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie nr PIW.PU.555.92.1.2022 dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy";
  • Kontrola Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr PGIS.HTP.4310.20.2022 dotyczącej przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Warszawie;
  • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Legionowienr DOM9.0812.2.2022 w zakresie: Prawidłowość prowadzenia kontroli podatkowych w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  • Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim nr 20220713/1 dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego skonfiskowanych podróżnym z bagażu w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie III „Port Lotniczy" w Oddziale Celnym Port Lotniczy Warszawa–Modlin;
  • Kontrola Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.52800.3.2022.2 w Urzędzie Skarbowym w Legionowie;
  • Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów w Urzędzie Skarbowym w Legionowie nr DOM9.0812.2.2022  w zakresie: Prawidłowość prowadzenia kontroli podatkowych w  okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;

  Zasady udostępniania informacji publicznej umieszczone są w zakładce Załatwianie spraw.