Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 23.10.2014 - 24.10.2014 r., 27.10.2014 - 30.10.2014 r. - kontrola płatnika składek

    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 23.10.2014 - 24.10.2014 r., 27.10.2014 - 30.10.2014 r. - kontrola płatnika składek

    Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach: 23.10.2014 - 24.10.2014 r., 27.10.2014 - 30.10.2014 r. - kontrola płatnika składek

    Dokumenty: