Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  10 1010 1010 0351 0322 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  13 1010 1010 0351 0322 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT)
  60 1010 1010 0351 0322 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  04 1010 1010 0351 0322 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz:

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  61 1010 0055 0201 4020 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
  Gmina Białobrzegi
  Plac Zygmunta Starego 9
  26-800 Białobrzegi

  53 9117 0000 0000 0576 2000 0010