Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  Standardy etyczne dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  1. Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. (plik pdf 38 kB)
  2. Zasady etyki korpusu służby cywilnej (plik pdf 400 kB)

  Zasady etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

  Standardy etyczne dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 1 Szefa KAS z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  1. Zarządzeniem nr 1 Szefa KAS z dnia 4 stycznia 2019 r. (plik pdf kB 67 KB)
  2. Załącznik do zarządzenia (plik pdf 72 kB)
  3. Zasady etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (plik pdf 442 kB)