«Powrót

Mazowiecka KAS i WIOŚ podpisali porozumienie o współpracy

Mazowiecka KAS i WIOŚ podpisali porozumienie o współpracy

Mazowiecka KAS i WIOŚ podpisali porozumienie o współpracy

Dyrektor Wojciech Pawlak i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega podpisują porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dyrektor Wojciech Pawlak i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega prezentują podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega gratuluje przez podanie ręki, Dyrektorowi Wojciechowi Pawlak i podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) Wojciech Pawlak i Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) Mariusz Zega podpisali porozumienie.
  • Zapewni ono sprawne i skuteczne współdziałanie w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
  • Nasza współpraca ułatwi zapobieganie nielegalnemu przywozowi do Polski odpadów.

29 czerwca 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego WIOŚ, Dyrektor IAS w Warszawie Wojciech Pawlak i Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W ramach porozumienia nasze instytucje będą m.in. wymieniać się informacjami i doświadczeniami oraz działać na rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnego przywozu do Polski odpadów a tym samym chronić środowisko. Porozumienie ma również na celu zintensyfikowanie wspólnych kontroli podmiotów transportujących odpady.

Od 1 lutego 2022 r. wszystkie importowane do Polski odpady są objęte systemem SENT – tj. systemem drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych" oraz obrotu paliwami opałowymi. Dzięki temu, nielegalny import odpadów jest pod specjalnym nadzorem, a transportujące odpady pojazdy są lepiej monitorowane

Nielegalny transport odpadów oznacza nie tylko straty dla budżetu państwa, ale przede wszystkim olbrzymie zagrożenie dla naszego zdrowia i środowiska. Dzięki SENT i wzmocnionej współpracy z Inspektoratem Ochrony Środowiska, będziemy przeciwdziałać obu tym zagrożeniom.