Wiążąca informacja o pochodzeniu

  Wiążąca informacja o pochodzeniu

  Wiążąca informacja o pochodzeniu

  Decyzje WIP - informacje podstawowe/podstawy prawne/wniosek do pobrania

  Wniosek (plik PDF 1197 KB)

  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium i ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania. Należy jednak podkreślić, że WIP nie zastępuje tzw. dowodów pochodzenia, a więc świadectw EUR-1, EUR-MED, deklaracji na fakturze itp. dokumentów.

  Uwaga: Pozostałe informacje ogólne dotyczące decyzji WIP znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  Miejsce składania wniosków

  Wiążąca informacja o pochodzeniu wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. Od dnia 1 marca 2017 r. w Polsce decyzje WIP wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
  Adres siedziby Działu Wiążących Informacji Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Dział Wiążących Informacji
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Opłaty

  Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu oraz wydanie decyzji WIP, nie podlegają opłacie skarbowej.

  UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:

  Urząd m.st. Warszawy 
  Bank Handlowy
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Kontakt

  Komórką organizacyjną, usytuowaną w Pionie Kontroli, Cła i Audytu struktury organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, upoważnioną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydawania wiążących informacji o pochodzeniu jest Dział Wiążących Informacji

  Adres do korespondencji:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Dział Wiążących Informacji
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Kontakt e-mail:

  kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl

  wip.ias.warszawa@mf.gov.pl