Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala tel. 23 67 41 900

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 23 67 41 900

  Referat Wsparcia SWW

  ·       Kierownik referatu tel. 23 67 41 920

  Referat Rachunkowości SER

  ·       Kierownik referatu  tel. 23 67 41 910

  ·       księgowość podatku VAT tel. 23 67 41 911

  ·       księgowość zwroty z podatku VAT tel. 23 67 41 911

  ·       księgowość podatku PIT tel. 23 67 41 914, 23 67 41 912

  ·       księgowość podatku CIT tel. 23 67 41 915

  ·       księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 23 67 41 910, 23 67 41 911

  ·       księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 23 67 41 915

  ·       księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 23 67 41 910

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  ·       Kierownik działu tel.  23 67 41 930

  ·       Pracownicy tel. 23 67 41 932, 23 67 41 919

  ·       Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  ·       Kierownik referatu tel. 23 67 41 990

  ·       w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 23 67 41 992

  ·       wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 23 67 41 991, 23 67 41 950

  ·       postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 23 67 41 992

  ·       postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 23 67 41 992

  ·       postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 23 67 41 905,  23 67 41 991

  ·       postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 23 67 41 992

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  ·       Kierujący komórką tel. 23 67 41 987

  ·       zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 23 67 41 987

  ·       zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 23 67 41 987

  ·       rejestracje podmiotów w zakresie podatku akcyzowego, tel. 23 67 41 987

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  Kierownik działu tel. 23 67 41 940

  ·       wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 23 67 41 945

  ·       kasy fiskalne tel. 23 67 41 942

  ·       zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 23 67 41 928

  ·       deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 23 67 41 944, 23 67 41 928, 23 67 41 966

  ·       wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel.23 67 41 946

  ·       obsługa bieżąca VAT-UE tel. 23 67 41 942

  ·       w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 23 67 41 946

  ·       przyjmowanie deklaracji z podatku akcyzowego, tel. 23 67 41 918, 23 67 41 945

  ·       wydawanie potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego, tel. 23 67 41 918, 23 67 41 945

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków  Majątkowych i Sektorowych SPV

  ·       Kierownik referatu tel. 23 67 41 970

  ·       postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatków majątkowych, w tym między innymi w sprawach określania bądź ustalania zobowiązań podatkowych tel. 23 67 41 976, 23 67 41 971, 23 67 41 953, 23 67 41 974, 23 67 41 927, 23 67 41 973

  ·       nadpłat PIT, VAT, PCC, tel. 23 67 41 976, 23 67 41 971, 23 67 41 953, 23 67 41 974, 23 67 41 927, 23 67 41 973

  Pierwszy Referat  Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  ·       Kierownik referatu tel. 23 67 41 960

  ·       zwroty VAT tel. 23 67 41 985, 23 67 41 962, 23 67 41 958, 23 67 41 948

  ·       obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23, zwroty Vat, czynności sprawdzające  tel. 23 67 41 958, 23 67 41 948, 23 67 41 962

  ·       pozostałe  sprawy  tel. 23 67 41 962, 23 67 41 985

  Drugi Referat  Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  ·       Kierownik referatu  tel. 23 67 41 951

  ·       deklaracje podatników podatku FIN, PSD, SPW (bez wpłat)  tel. 23 67 41 908

  ·       wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 23 67 41 908

  ·       czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, PCC, od płatnika, tel. 23 67 41 913, 23 67 41 993

  ·       wymiana informacji podatkowych  tel. 23 67 41 995

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  ·       Kierownik referatu tel. 23 67 41 980

  ·       prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 23 67 41 981, 23 67 41 983, 23 67 41 982, 23 67 41 926, 23 67 41 984

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  ·       Kierujący komórką tel. 23 67 41 965

  ·       prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, tel. 23 67 41 965

  ·       prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, tel. 23 67 41 965

  ·       wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 23 67 41 965

  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier

  Kierownik referatu tel. 23 67 41 939

  ·       postępowania podatkowe, tel. 23 67 41 959, 23 67 41 937, 23 67 41 952

  ·       wnioski o stwierdzenie nadpłaty (zwrot podatku akcyzowego), tel. 23 67 41 959, 23 67 41 937

  ·       postępowania w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego, tel. 23 67 41 959

  ·       postępowania w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, tel. 23 67 41 959, 23 67 41 937

  ·       czynności sprawdzające w zakresie podatku akcyzowego (wyroby węglowe, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów, poświadczenie ewidencji) tel. 23 67 41 952, 23 67 41 964


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:06 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 13:10
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska