Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 23 67 41 907
  • 23 67 41 917

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeśli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu – umów wizytę.

   

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 23 67 41 900


  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 920

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 910
  • księgowość podatku VAT tel. 23 67 41 911
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 23 67 41 911
  • księgowość podatku PIT tel. 23 67 41 914, 23 67 41 912
  • księgowość podatku CIT tel. 23 67 41 915
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 23 67 41 910, 23 67 41 911
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 23 67 41 915

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 23 67 41 930
  • Pracownicy tel. 23 67 41 932, 23 67 41 919

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 990
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 23 67 41 992
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 23 67 41 991, 23 67 41 950
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 23 67 41 992
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 23 67 41 992
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 23 67 41 905, 23 67 41 991
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 23 67 41 992

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierujący komórką tel. 23 67 41 987
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 23 67 41 987
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 23 67 41 987

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 940
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 23 67 41 945, 23 67 41 944
  • kasy fiskalne tel. 23 67 41 942
  • zeznania podatników podatku CIT, PIT, PPL, PPE, sprawozdania finansowe tel. 23 67 41 917, 23 67 41 945
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) tel. 23 67 41 944, 23 67 41 945
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 23 67 41 946
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 23 67 41 946

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 970
  • postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatków majątkowych, w tym między innymi w sprawach określania bądź ustalania zobowiązań podatkowych tel. 23 67 41 927, 23 67 41 973, 23 67 41 974, 23 67 41 976

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierujący komórką tel. 23 67 41 928
  • podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki sektorowe, tel. 23 67 41 928, tel. 23 67 41 956, tel. 23 67 41 966

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 960
  • zwroty VAT tel. 23 67 41 985, 23 67 41 958, 23 67 41 962
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), zwroty VAT, czynności sprawdzające tel. 23 67 41 958, 23 67 41 961
  • pozostałe sprawy tel. 23 67 41 962

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 951
  • deklaracje podatników podatku FIN, PSD, SPW (bez wpłat) tel. 23 67 41 908
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR tel. 23 67 41 908
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, PCC, od płatnika, tel. 23 67 41 913, 23 67 41 957, 23 67 41 995, 23 67 41 993, 23 67 41 968
  • wymiana informacji podatkowych tel. 23 67 41 993, 23 67 41 957

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 980
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 23 67 41 981, 23 67 41 983, 23 67 41 926, 23 67 41 984

  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierownik referatu tel. 23 67 41 939
  • postępowania podatkowe tel. 23 67 41 959, 23 67 41 952, 23 67 41 937
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty (zwrot podatku akcyzowego) tel. 23 67 41 959, 23 67 41 952, 23 67 41 937
  • postępowania w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego tel. 23 67 41 959, 23 67 41 952, 23 67 41 937
  • postępowania w sprawie zabezpieczeń akcyzowych tel. 23 67 41 959, 23 67 41 952, 23 67 41 937
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku akcyzowego (wyroby węglowe, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów, poświadczenie ewidencji) tel. 23 67 41 959, 23 67 41 952, 23 67 41 937
  • przyjmowanie deklaracji z podatku akcyzowego tel. 23 67 41 918
  • wydawanie potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego tel. 23 67 41 918
  • wydawanie potwierdzeń o braku obowiązku zapłaty akcyzy tel. 23 67 41 952, 23 67 41 959
  • rejestracja pośredniczących i zużywających podmiotów olejowych tel. 23 67 41 952, 23 67 41 959
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:06 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2023 13:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska