Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

  03 1010 0071 2223 1403 4400 0000

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD

  18 1010 0055 0201 4030 0100 0000


  ***

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  16 1010 0055 0201 4030 0007 0000


  ***

  Numery rachunków bankowych do wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od dnia 1 stycznia 2016 r. (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzedy skarbowe)

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000


  ***

   

  Numery rachunków bankowych dla dochodów scentralizowanych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  podatek akcyzowy krajowy,
  podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  podatek akcyzowy  z tytułu importu,
  podatek od gier,
  podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  kary porządkowe,
  koszty postępowania,
  opłaty za udzielenie zezwoleń,

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  opłata paliwowa,

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  zabezpieczenia generalne akcyzowe.

   

  ***

  Opłata skarbowa:

  Urząd Miasta Ciechanów
  BGŻ BNP Paribas S.A.

  81 1600 1462 1837 0686 3000 0001