Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala tel. 22 76 86 600
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 76 86 602

  Referat do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 613
  • Kancelaria tel. 22 76 86 614, 22 76 86 615

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 606
  • księgowość podatku VAT tel. 22 76 86 693
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 76 86 697
  • księgowość podatku PIT tel. 22 76 86 698, 22 76 86 696
  • księgowość podatku CIT tel. 22 76 86 697
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 22 76 86 696, 22 76 86 697
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 76 86 697
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 76 86 693

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 620
  • Pracownicy tel. 22 76 86 621, 22 76 86 623, 22 76 86 625, 22 76 86 626, 22 76 86 627, 22 76 86 628, 22 76 86 629

   Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 670
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 22 76 86 644
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 76 86 687, 22 76 86 608
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 76 86 646
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 76 86 646
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 76 86 644
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 76 86 644

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 691
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 22 76 86 671, 22 76 86 672, 22 76 86 676, 22 76 86 675
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 76 86 671, 22 76 86 672, 22 76 86 676, 22 76 86 665

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 692
  • Informacja podatkowa, składanie deklaracji 22 76 86 668, 22 76 86 634
  • kasy fiskalne tel. 22 76 86 669
  • wydawanie zaświadczeń (bez zaświadczeń majątkowych) tel. 22 76 86 675

   Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 640
  • postępowania podatkowe w zakresie karty podatkowej tel. 22 76 86 642
  • postępowania podatkowe w zakresie split payment tel. 22 76 86 642
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT tel. 22 76 86 641, 22 76 86 642, 22 76 86 654

  Referat Orzecznictwa SPV-2

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 650
  • podatek od spadków i darowizn tel. 22 76 86 635
  • zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn tel. 22 76 86 655
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych tel. 22 76 86 656
  • działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 76 86 654

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 630
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 22 76 86 658
  • zwroty VAT tel. 22 768-66-48, 22 76 86 649
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 76 86 648, 22 76 86 649, 22 76 86 655

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 680

  Referat Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 691
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 76 86 681, 22 76 86 683, 22 76 86 684
  • wymiana informacji podatkowych tel. 22 768-66-83
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 76 86 683

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. Karnych–Skarbowych tel. 22 76 86 607
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, tel. 22 76 86 607
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 76 86 607
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 76 86 607

  Referat Likwidacji Towarów SEL

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 622

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 13:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz