Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 22 76 86 614
  • 22 76 86 615.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 22 76 86 600
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 76 86 602

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 613
  • Kancelaria tel. 22 76 86 614, 22 76 86 615

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 606
  • księgowość podatku VAT 22 76 86 693
  • księgowość podatku PIT, PPL, PPE tel. 22 76 86 698, 22 76 86 697, 22 76 86 696
  • księgowość podatku CIT tel. 22 76 86 697
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 76 86 697

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 620
  • Pracownicy tel. 22 76 86 621, 22 76 86 623, 22 76 86 625, 22 76 86 626, 22 76 86 627, 22 76 86 628, 22 76 86 629,  22 76 86 622

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 670
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 22 76 86 644, 22 76 86 646 
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 76 86 687, 22 76 86 608
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 76 86 644
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 76 86 644
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 76 86 644
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 76 86 644

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 609 
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 22 76 86 671, 22 76 86 672, 22 76 86 676 
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 76 86 671, 22 76 86 672,  22 76 86 676,  22 76 86 665

  ReferatObsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 691
  • informacja podatkowa, składanie deklaracji 22 76 86 632, 22 76 86 634 
  • kasy fiskalne tel. 22 76 86 601
  • wydawanie zaświadczeń (bez zaświadczeń majątkowych) tel. 22 76 86 675

  Dział  Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 640
  • postępowania podatkowe w zakresie karty podatkowej tel. 22 76 86 641, 22 76 86 642
  • postępowania podatkowe w zakresie split payment tel. 22 76 86 639
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT tel. 22 76 86 641,
  • 22 76 86 642, 22 76 86 654,22 76 86 656
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych tel. 22 76 86 639
  • działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 76 86 654

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 650
  • podatek od spadków i darowizn tel. 22 76 86 635,22 76 86 633
  • zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn tel. 22 76 86 633, 22 76 86 631 

   Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 630
  • zwroty VAT tel. 22 7686648, 22 76 86 636
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 76 86 611, 22 76 86 638
  • obsługa VAT UE tel. 22 76 86 649

  Dział  Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 76 86 680
  • Czynności sprawdzające PPR (zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – sprzedaż  nieruchmości przed upływem 5 lat od daty nabycia)  22 768 66 60
  • Czynności sprawdzające -podatek dochodowy 22 768 66 58

  Referat Kontroli PodatkowejSKP

  • Kierownik referatu tel. 22 76 86 610
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 76 86 681, 22 76 86 683, 22 76 86 684

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. Karnych–Skarbowych (prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości ) tel. 22 76 86 607
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2021 09:38
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska