Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
   
  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  73 1010 0071 2223 1409 4400 0000
  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  39 1010 0055 0201 4090 0100 0000
  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa
  sumy depozytowe dla należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym oraz likwidacyjnym  / rachunek organu egzekucyjnego
  66 1010 1010 0161 5713 9120 0000

  NBP O/O Bydgoszcz
  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  37 1010 0055 0201 4090 0007 0000


  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000


  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  Opłata skarbowa
  Santander Bank Polska SA
  Urząd Miasta Legionowo

  96 1090 1841 0000  0001 4147 9243