Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego
  (link otwiera komunikat)

   

  Centrala tel. 29 64 52 000

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel.  29 64 52 080

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 027
  • kancelaria tel. 29 64 52 027

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 038
  • księgowość podatku VAT tel. 29 64 52 085
  • księgowość zwrotu z podatku VAT tel. 29 64 52 085
  • księgowość podatku PIT tel. 29 64 52 014
  • księgowość podatku CIT tel. 29 64 52 085
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 64 52 035
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 64 52 035
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 64 52 038
  • księgowość podatku PPL tel. 29 64 52 035
  • księgowość podatku PIT – 4  tel. 29 64 52 035

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 043
  • sprawy związane z egzekucją administracyjną tel. 29 645 20 10, 29 64 52 019, 29 64 52 095

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich  SEW

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 073
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 29 64 52 051
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 64 52 072
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 64 52 051
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 64 52 051
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wpisów i zaświadczeń z centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 64 52 051
  • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis  tel. 29 64 52 051

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej    SKI

  • Kierujący stanowiskiem tel. 29 64 52 013
  • rejestracja i aktualizacja danych identyfikacyjnych i rejestracyjnych podmiotów gospodarczych tel. 29 64 52 013, 29 64 52 034

  Referat Obsługi Bezpośredniej    SOB

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 015
  • obsługa bieżąca z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 29 64 52 088
  • obsługa bieżąca z zakresu podatku od towarów i usług tel. 29 64 52 021
  • wydawanie zaświadczeń, tel. 29 64 52 006, 29 64 52 007
  • podatek od spadków i darowizn tel. 29 64 52 046
  • podatek od czynności cywilnoprawnych tel. 29 64 52 006
  • potwierdzanie profilu zaufanego tel. 29 64 52 046
  • kasy rejestrujące tel. 29 64 52 021, 29 64 52 006

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 039
  • sprawy związane z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi tel. 29 64 52 023, 29 64 52 076; 29 64 52 077

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik Działu tel. 29 64 52 026
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 64 52 030,  29 64 52 024
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 64 52 030, 29 64 52 024
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 29 64 52 012, 29 64 52 029
  • obsługa VAT-UE tel. 29 64 52 011, 29 64 52 004

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierujący stanowiskiem tel. 29 64 52 040
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 64 52 047, 29 64 52 045

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe tel. 20 64 52 033
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 15:19 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020 10:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Dorota Beznosik-Majchrzak