Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 

  • 29 64 52 071
  • 29 64 52 031
  • 29 64 52 080

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument i otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 29 64 52 000

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel.  29 64 52 080

  Kancelaria tel. 29 64 52 028

   

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 028

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 038
  • księgowość podatku VAT tel. 29 64 52 014
  • księgowość zwrotu z podatku VAT tel. 29 64 52 014
  • księgowość podatku PIT tel. 29 64 52 085
  • księgowość podatku CIT tel. 29 64 52 085
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 64 52 035
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 64 52 035
  • księgowość podatku PPL tel. 29 64 52 035
  • księgowość podatku PIT – 4  tel. 29 64 52 035

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 043
  • sprawy związane z egzekucją administracyjną tel. 29 645 20 10, 29 64 52 019, 29 64 52 095

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEW

  • Kierujący stanowiskiem tel.  29 64 52 073
  • sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 29 64 52 051
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 64 52 072
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 64 52 051
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 64 52 051
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wpisów i zaświadczeń z centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 64 52 051
  • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis  tel. 29 64 52 051

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierujący stanowiskiem tel. 29 64 52 013
  • rejestracja i aktualizacja danych identyfikacyjnych i rejestracyjnych podmiotów gospodarczych tel. 29 64 52 013, 29 64 52 034

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 015
  • obsługa bieżąca z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tel. 29 64 52 088
  • obsługa bieżąca z zakresu podatku od towarów i usług tel. 29 64 52 088
  • wydawanie zaświadczeń, tel. 29 64 52 006
  • podatek od spadków i darowizn tel. 29 64 52 046, 29 64 52 016
  • podatek od czynności cywilnoprawnych tel. 29 64 52 018
  • potwierdzanie profilu zaufanego tel. 29 64 52 046, 29 64 52 016
  • kasy rejestrujące tel. 29 64 52 021, 29 64 52 018

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik Referatu tel. 29 64 52 039
  • sprawy związane z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi tel. 29 64 52 023, 29 64 52 044; 29 64 52 077

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik Działu tel. 29 64 52 026
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 64 52 030,  29 64 52 024
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 64 52 030, 29 64 52 024
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tel. 29 64 52 012, 29 64 52 027
  • obsługa VAT-UE tel. 29 64 52 027

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierujący stanowiskiem tel. 29 64 52 040
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 64 52 047, 29 64 52 045

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe tel. 20 64 52 033
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 15:19 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023 12:18
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska