Inspektor Ochrony Danych - RODO

  Inspektor Ochrony Danych - RODO

  Inspektor Ochrony Danych - RODO

  Andrzej Judziński - tel. 22 56 89 393

  e-mail: IOD.Warszawa@mf.gov.pl

  e-mail: andrzej.judzinski@mf.gov.pl

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotycząca przetwarzania danych osobowych