Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r., osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. Stanisława Duboisa 1
  07-300 Ostrów Mazowiecka

  lub
  1) na adres e-mail: us.ostrow-mazowiecka@mf.gov.pl
  2) telefonicznie na nr: 29 645 20 00
  3) fax nr: 29 645 20 01

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).