Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Podstawowe stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są w Salach Obsługi Podatnika, w szczególności można:
  - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem (PIT, CIT, VAT, NIP, PCC),
  - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski.
   
  Większość spraw można załatwić również poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP,
  wymagane jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) na platformie ePUAP.

   

  1. Udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (plik pdf 232 KB)
  2. Uzyskanie numeru ewidencyjnego dla kasy rejestrującej (plik pdf 219 KB)
  3. Uzyskanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, należnym podatku, obrotach (plik pdf 220 KB)
  4. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości (plik pdf 296 KB)
  5. Zakup samochodu od osoby prywatnej (plik pdf 285 KB)
  6. Wydanie wypisu/zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (plik pdf 215 KB)
  7. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis (plik pdf 232 KB)