«Powrót

Posiedzenie CELBET z udziałem Szefa KAS

Posiedzenie CELBET z udziałem Szefa KAS

Posiedzenie CELBET z udziałem Szefa KAS

Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.
Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestniczą w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie.

Szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej wzięli udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET, które odbyło się w dniach 7-8.05.2019 r. w Rzeszowie. W posiedzeniu uczestniczył Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

Miejsce spotkania członków grupy CELBET nie było przypadkowe ponieważ Rzeszów położony jest w pobliżu granicy Polski z Ukrainą i tym samym zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W posiedzeniu grupy eksperckiej udział biorą przedstawiciele administracji celnych Polski, Słowacji, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Chorwacji a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, OLAF, Europolu oraz Frontexu.

„Wymiana informacji pomiędzy krajami, których wspólnym celem jest ochrona zewnętrznej granicy UE podnosi skuteczność zwalczania przestępstw oraz służy poprawie bezpieczeństwa obywateli" - powiedział  Szef KAS Marian Banaś podczas obrad grupy w Rzeszowie. Zwrócił również uwagę na duże znaczenie projektu CELBET jako jednego z największych i skoncentrowanych na praktycznych aspektach obszaru celnego. „Udział przedstawicieli KAS w CELBET jest również znakomitą formą wymiany informacji, nie tylko operacyjnych, różnych doświadczeń a także budowania relacji z funkcjonariuszami i pracownikami administracji celnych i skarbowych innych krajów" – mówił Szef KAS otwierając posiedzenie.

Rzecznik prasowy CELBET Anna Hatała- Wanat wyjaśnia, że Polska jest krajem wiodącym w CELBET i stoi na czele Komitetu Sterującego CELBET, dlatego nie przypadkiem spotkanie odbywa się w Polsce. „Gospodarzem spotkania jest Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie - jedna ze strategicznych jednostek KAS, ze względu na obsługę zewnętrznej granicy UE. Już wkrótce w ramach tzw misji, funkcjonariusze KAS będą mogli okresowo pełnić służbę w przejściach granicznych pozostałych krajów członkowskich CELBET, zdobywając tym samym doświadczenie, ale też dzieląc się rozwiązaniami z naszych granic" – dodaje.

Spotkanie trwało dwa dni. W środę, 8.05 członkowie Komitetu Sterującego CELBET odwiedzili przejście graniczne w Budomierzu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadkom. Grzegorz Skowronek zaprezentował gościom przejście w Budomierzu, które jest wyjątkowe ze względu na wspólne kontrole realizowane po stronie polskiej przez polskie i ukraińskie służby celne i graniczne. Takie rozwiązanie jest promowane i udoskonalane przez ekspertów CELBET. Przejścia graniczne z Polski z krajami trzecimi są przedstawiane w raportach CELBET jako modelowo funkcjonujące.

CELBET – Grupa ekspercka ds. Wschodniej i Południowo-Wschodniej Lądowej Granicy Zewnętrznej UE działa w ramach programu Cło 2020 i łączy ekspertów z 11 wschodnich i południowo-wschodnich Krajów Członkowskich w celu wzmocnienia i udoskonalenia ich współpracy operacyjnej na zewnętrznych granicach UE. Jedenaście krajów działających razem jako zespół i wypracowujących praktyczne i przydatne rozwiązania operacyjne i zarządcze dla granicy lądowej o długości prawie 9 300 km. Kraje członkowskie: Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia , Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry. W całym projekcie zaangażowanych jest około 100 osób.

mł. asp. Anna Hatała-Wanat
Dział Graniczny IAS w Olsztynie