«Powrót

Spotkanie na temat ulgi rehabilitacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej

Spotkanie na temat ulgi rehabilitacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej

Spotkanie na temat ulgi rehabilitacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 09 marca 2018 roku w Sali Kina „Ostrovia" w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej przedstawili uczestnikom zagadnienia dotyczące „Zmian w uldze rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT za 2017 rok".
Spotkanie prowadziła: Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających Małgorzata Jackiewicz oraz Ekspert Skarbowy Małgorzata Zwierzyńska.
Na spotkaniu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:
•    osób uprawnionych do skorzystania z odliczenia,
•    wydatków podlegających odliczeniu,
•    warunków uprawniających do skorzystania z odliczenia,
•    sposobu odliczenia,
•    wydatków limitowanych i nielimitowanych.
Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje przekazane na temat odliczenia wydatków z tytułu używania samochodu osobowego.
Ponadto, pracownicy Urzędu poinformowali uczestników spotkania o elektronicznych narzędziach, jakie stawia do dyspozycji podatników współczesna administracja tj. PFR, PIT-WZ i PIT-OP oraz zachęcali do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.