Cło

Polska wraz z 27 krajami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy Unię Celną.

Unia celna UE oznacza, że:

  • zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE
  • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE
  • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE
  • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

Najważniejsze informacje dotyczące cła, w tym aktualności, broszury informacyjne i formularze dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera owe okno w serwisie zewnętrznym).