Telefony

  Telefony

  Telefony

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego (link do komunikatu)

  Centrala tel. 22 738 09 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 73 80 825

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 822

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 22 73 80 902
  • księgowość podatku VAT tel. 22 73 80 921
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 73 80 921
  • księgowość podatku PIT, PPE tel. 22 73 80 920; 22 73 80 922, 22 73 80 905
  • księgowość podatku dochodowego od pracowników PIT-4R, tel. 22 73 80 908
  • księgowość podatku dochodowego od osób prawnych, CIT tel. 22 73 80 901
  • księgowość podatku PCC, SD oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 73 80 901
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 73 80 901

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel.  22 73 80 810
  • Pracownicy tel.  22 73 80 813, 22 73 80 802, 22 73 80 814, 22 73 80 812, 22 73 80 803, 22 73 8 0 827

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 906
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 73 80 918, 22 73 80 919

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 903
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 73 80 909; 22 73 80 910; 22 73 80 917, 22 73 80 926, 22 73 80 927, 22 73 80 925
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i  zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 73 80 926, 22 73 80 910; 22 73 80 917

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 718
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, CEiDG-1, ZAP-3, NIP-7, pełnomocnictwa UPL-1  tel. 22 73 80 712
  • zadania w zakresie rejestracji VAT, weryfikacji podatników VAT i VIES1 tel. 22 73 80 713

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 752
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 73 80 753
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji tel. 22 73 80 723

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 729
  • zaświadczenia tel. 22 73 80 728
  • akcyza tel. 22 73 80 729
  • kasy fiskalne tel. 22 73 80 704

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 811
  • orzecznictwo VAT tel. 22 73 80 805, 22 73 80 809, 22 73 80 819, 22 73 80 821
  • nadpłaty VAT tel.  22 73 80 805, 22 73 80 809, 22 73 80 819, 22 73 80 821
  • SPLIT PAYMENT tel. 22 73 80 805

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 807
  • orzecznictwo, wnioski VZM, opodatkowanie osób duchownych tel. 22 73 80 801
  • orzecznictwo, karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 73 80 808

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 706
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 22 73 80 711, 22 73 80 716,
  • czynności sprawdzające w zakresie –wykreślenie/ przywrócenie do VAT tel. 22 73 80 716
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe  tel.  22 73 80 711

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA1-1

  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 73 80 719, 22 73 80 720,

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 721
  • zeznania podatników podatku PIT, PPW osoby  fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej PIT-37, PIT-38 tel.  22 73 80 722
  • zeznania podatników podatku PIT  -zasady ogólne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  PIT-36  tel. 22 73 80 734
  • zeznania podatników podatku PPL - podatek liniowy PIT36L  tel. 22 73 80 703
  • zeznania podatników podatku PPE ryczałt PIT-28 – tel. 22 73 80 734
  • zeznania podatników podatku CIT  osoby prawne CIT-8   tel. 22 73 80 703
  • zeznania podatników podatku PPR (odpłatne zbycie nieruchomości) PIT-39 tel. 22 73 80 709
  • pozostałe  sprawy  tel. 22 73 80 721
  • oświadczenia majątkowe i czynności w zakresie podatku dochodowego  zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych tel. 22 73 80 717
  • dochody zagraniczne tel. 22 73 80 755

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 724
  • analizy tel. 22 73 80 707, 22 73 80 708 
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny)  tel. 22 73 80 714, 22 73 80 774

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 73 85 202
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel.:  22 73 89 242; 22 73 85 206; 22 73 89 272; 22 73 85 222, 22 73 85 211

  Wieloosobowe Stanowisko ds.  Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 73 80 924, 22 73 80 923
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 73 80 924, 22 73 80 923

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 705
  • prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowań w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 22 73 80 727
  • prowadzenie postępowań w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 22 73 80 702, 73 80 725
  • obsługa bieżąca i wydawanie zaświadczeń tel. 22 73 80 726

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 955
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego tel. 22 73 80 912
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego  oraz czynności sprawdzające tel. 22 73 80 928
  • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego, składy tel. 22 73 80 914
  • postępowania podatkowe (zabezpieczenia generalne i ryczałtowe w podatku akcyzowym, zezwolenia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego tel. 22 73 80 954
  • zwalnianie/obciążanie zabezpieczenia akcyzowego tel. 22 73 80 911
  • zwalnianie/obciążanie zabezpieczenia akcyzowego Płock tel. 24 26 46 278 wew. 6309
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 13:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz