Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 22 738 07 31.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 22 738 09 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 73 80 825

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 822

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 902
  • księgowość podatku VAT tel. 22 73 80 921
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 73 80 921
  • księgowość podatku PIT, PPE PPL tel. 22 73 80 920; 22 73 80 922
  • księgowość podatku PIT-37 tel. 22 73 80 905
  • księgowość podatku dochodowego od pracowników PIT-4R, tel. 22 73 80 905
  • księgowość podatku dochodowego od osób prawnych, CIT tel. 22 73 80 901
  • księgowość podatku PCC, SD oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 73 80 901

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 810
  • Pracownicy tel. 22 73 80 812, 22 73 80 802, 22 73 80 803, 22 73 80 813, 22 73 80 814

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 906
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 73 80 918, 22 73 80 919

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 903
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 73 80 909; 22 73 80 910; 22 73 80 917, 22 73 80 926, 22 73 80 927, 22 73 80 925
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 73 80 926

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 811
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, CEiDG-1, ZAP-3, NIP-7, pełnomocnictwa UPL-1, rejestracja w zakresie podatku akcyzowego AKC-R, AKC-RU tel. 22 73 80 801
  • zadania w zakresie rejestracji VAT, weryfikacji podatników VAT i VIES1 tel. 22 73 80 809

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 73 89 257
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 73 89 288, 22 73 89 275
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji tel. 22 73 89 274

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 726
  • zaświadczenia tel. 22 73 80 752, 22 73 80 753
  • akcyza tel. 22 73 80 754
  • kasy fiskalne tel. 22 73 80 704

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 807
  • orzecznictwo, wnioski VZM, opodatkowanie osób duchownych tel. 22 73 80 804
  • orzecznictwo, karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 73 80 808
  • nadpłaty VAT  i  SPLIT PAYMENT  tel. 22 73 80 805

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 706
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 22 73 80 711, 22 73 80 716,
  • czynności sprawdzające w zakresie –wykreślenie/ przywrócenie do VAT tel. 22 73 80 716
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe tel. 22 73 80 711

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA1-1

  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 73 80 719, 22 73 80 720,

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 721
  • zeznania podatników podatku PIT, PPW osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej PIT-37, PIT-38 tel. 22 73 80 722
  • zeznania podatników podatku PIT -zasady ogólne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą PIT-36 tel. 22 73 80 734
  • zeznania podatników podatku PPL - podatek liniowy PIT36L tel. 22 73 80 703
  • zeznania podatników podatku PPE ryczałt PIT-28 – tel. 22 73 80 734
  • zeznania podatników podatku CIT osoby prawne CIT-8 tel. 22 73 80 703
  • zeznania podatników podatku PPR (odpłatne zbycie nieruchomości) PIT-39 tel. 22 73 80 709
  • pozostałe sprawy tel. 22 73 80 721
  • oświadczenia majątkowe i czynności w zakresie podatku dochodowego zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych tel. 22 73 80 717
  • dochody zagraniczne tel. 22 73 80 755, 022 738 07 22

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 724
  • analizy tel. 22 73 80 707, 22 73 80 708 
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 73 80 714, 22 73 80 774

  Dział Kontroli Podatkowej SKP - 1

  • Kierownik działu tel. 22 73 85 202
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel.: 22 73 85 222; 22 73 85 206; 22 73 89 272; 22 73 89 238
  • orzecznictwo w zakresie podatku VAT, CIT, PIT tel.: 22 73 85 222; 22 73 85 206; 22 73 89 272; 22 73 89 238

  Dział Kontroli Podatkowej SKP – 2

  • Kierownik działu tel. 22 73 89 292
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel.: 22 73 89 242; 22 73 89 278;22 73 89 271; 22 73 89 287
  • orzecznictwo w zakresie VAT,PIT tel. 22 73 89 242; 22 73 89 278;22 73 89 271; 22 73 89 287

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 73 89 278
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 73 89 278

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 73 80 705
  • prowadzenie czynności sprawdzających oraz postępowań w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 22 73 80 727
  • prowadzenie postępowań w zakresie podatku od spadków i darowizn tel. 22 73 80 702, 73 80 725
  • obsługa bieżąca i wydawanie zaświadczeń tel. 22 73 80 728

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierownik działu tel. 22 73 80 955
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego tel. 22 73 80 912
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego oraz czynności sprawdzające tel. 22 73 80 928
  • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego, składy tel. 22 73 80 914
  • postępowania podatkowe (zabezpieczenia generalne i ryczałtowe w podatku akcyzowym, zezwolenia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego tel. 22 73 80 954
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2022 10:58
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz