Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, iż osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
  1) korzystanie z poczty elektronicznej - us.pruszkow@mf.gov.pl
  2) telefonicznie na nr: 22 738 08 25
  3) przesyłanie faksów - nr faxu 022 738 07 76

  4) korzystania z platformy e-puap http://epuap.gov.pl

  Adres do korespondencji:
  Urząd Skarbowy w Pruszkowie
  ul. Staszica 1
  05-800 Pruszków

  W chwili obecnej Urząd Skarbowy w Pruszkowie nie dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.
  Infrastruktura:
  Urząd Skarbowy w Pruszkowie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na prywatnym parkingu płatnym (Urząd nie posiada własnego terenu wokół budynku).
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).