Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie podatki.gov.pl).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

  19 1010 0071 2223 1421 4400 0000

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  wpłaty związane z realizacją: zajęć praw majątkowych, tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji
  20 1010 1010 0162 6113 9120 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  79 1010 0055 0201 4210 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  wpłaty dotyczące opłaty skarbowej:

  49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

  Opłata skarbowa:
  BPH S.A O/Pruszków
  Urząd Miejski w Pruszkowie

  49 1240 6973 1111 0010 8630 1623