Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  43 1010 1010 0162 6122 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  46 1010 1010 0162 6122 2100 0000

  podatek od towarów i usług
  93 1010 1010 0162 6122 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  37 1010 1010 0162 6122 2700 0000

  wpłaty związane z realizacją: zajęć praw majątkowych, tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji
  20 1010 1010 0162 6113 9120 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  79 1010 0055 0201 4210 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  wpłaty dotyczące opłaty skarbowej:

  49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

   

  Opłata skarbowa:
  BPH S.A O/Pruszków
  Urząd Miejski w Pruszkowie

  49 1240 6973 1111 0010 8630 1623