Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych.

    Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych.

    Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie: Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych.

    Dokumenty: