Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Zasady obsługi podatnika w urzędzie

  Wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych, aby zapewnić Państwu większy komfort i łatwiejszy dostęp do usług.

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl i serwisie www.biznes.gov.pl

  Sprawdź, jakie wybrane, popularne sprawy z zakresu podatków i cła możesz załatwić online bez wychodzenia z domu.

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste.

  Chcesz osobiście wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym można umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  Nie trzeba umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  z Urzędem Skarbowym można kontaktować się w wybranych sprawach za pomocą dedykowanych numerów telefonicznych. Zobacz spis numerów.

  Elektroniczna skrzynka podawcza

  Wszystkie sprawy przez 7 dni w tygodniu można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).
  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu

  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez system ePUAP;
  Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do urzędu na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD
  • Płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  Akceptowane formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, XLS, XLSX, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, XML.
  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Skargi i wnioski

  Skargi, wnioski i petycje można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm)

  Skargi, wnioski i petycje, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę, wniosek bądź petycję. Skargi,  wnioski oraz niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.