Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Uprawnione podmioty mogą otrzymać informację o stanie załatwienia spraw nieobjętych tajemnicą skarbową drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez usługę na portalu e-Urząd, podatki.gov.pl.

  Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod nr tel.:

  • Postępowania w sprawach identyfikacji i rejestracji podatników i płatników - 22 56 93 296,
  • Postępowania w sprawach zaświadczeń - 22 56 93 360,
  • Postępowania i orzecznictwo podatkowe oraz postępowania odwoławcze:
       - podatek dochodowy – 22 56 93 278,
       - podatek VAT - 22 56 93 308,
       - podatki majątkowe - 22 56 93 337,
  • Postępowania kontrolne - 22 56 93 259,
  • Postępowania w sprawach kas rejestrujących - 22 56 93 395,
  • Postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej - 22 56 93 343,
  • Postępowania w sprawach ulg - 22 56 93 306,
  • Postępowania w sprawach skarg i wniosków - 22 56 93 325.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.07.2015 Data publikacji: 14.07.2015 16:48 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2022 14:20
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska