Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • zaświadczenia o niezaleganiu - 22 53 36 622 
  • zaświadczenia o dochodach, wydawanie kserokopii deklaracji/zeznań podatkowych - 22 53 36 688
  • ogólna informacja oraz informacja o podatku dochodowym od osób fizycznych
   i prawnych - 22 53 36 621
  • rejestracja podatników, zaświadczenia o certyfikacie rezydencji podatkowej
   - 22 53 36 905
  • podatek od majątków, spadki, darowizny, PCC - 22 53 36 732

  Centrala tel. 22 53 36 600

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 53 36 610

  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 678
  • kancelaria tel. 22 53 36 832

  Pierwszy Referat Rachunkowości SER-1 – zwroty oraz wpłaty dotyczące zeznań/deklaracji: PIT-37, PIT-36, PIT 36L, PIT-38, PIT-39, PIT-4R

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 850
  • KDW – tel. 22 53 36 836
  • Sumy depozytowe litery:

  GK, WRO, WKE, WKP – tel. 22 53 36 838
  STUXY – tel. 22 53 36 844
  HIJRWZŹŻ – tel. 22 53 36 841
  CFQ – tel. 22 53 36 839
  KLŁ – tel. 22 53 36 661
  MNŃOP – tel. 22 53 36 752
  ABDEG – tel. 22 53 36 861

  Drugi Referat Rachunkowości SER-2 – zwroty oraz wpłaty dotyczące zeznań/deklaracji: VAT, CIT, karta podatkowa, PCC, SD

  • Kierownik referatu – tel. 22 53 36 741
  • Zwroty VAT – tel. 22 53 36 848, 22 53 36 852
  • SSP, SD – tel. 22 53 36 826
  • CIT, VAT litery:

  AKLŁIJ – tel. 22 53 36 849
  BDMTVQŻŹ – tel. 22 53 36 757
  CĆHSZUXYŚ – tel. 22 53 36 727
  EFGNOPRW – tel. 22 53 36 742

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 650
  • Pracownicy tel. 22 53 36 862, 22 53 36 640, 22 53 36 647, 22 53 36 646, 22 53 36 782, 22 53 36 858, 22 53 36 636, 22 53 36 652, 22 53 36 648, 22 53 36 635, 22 53 36 605, 22 53 36 639, 22 53 36 604, 22 53 36 777, 22 53 36 641

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 694
  • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 53 36 870, 22 53 36 871, 
   22 53 36 875,
  • przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie tel. 22 53 36 872, 22 53 36 866, 
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 53 36 876

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 860
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 53 36 863,
   22 53 36 878, 22 53 36 879. 
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 53 36 863, 22 53 36 878,
   22 53 36 879 
  • przedawnienia i poszukiwanie majątku tel. 22 53 36 746, 22 53 36 619.

  Trzeci Referat Spraw Wierzycielskich SEW-3

  • Kierownik referatu – tel. 22 53 36 860
  • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zawiadomień do Rejestru Należności Publicznoprawnych tel. 22 53 36 762, 22 53 36 856, 22 53 36 882, 22 53 36 831 

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 680 
  • zadania w zakresie rejestracji CEIDG, rejestracji podatników VAT i VIES, rejestracji zgłoszeń ZAP-3, NIP-7 (osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej) tel. 22 53 36 686, 22 53 36 672, 22 53 36 673, 22 53 36 665, 22 53 36 684
  • zadania w zakresie rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, rejestracji podatników VAT i VIES (osoby prawne) tel. 22 53 36 683, 22 53 36 685, 22 53 36 670, 22 53 36 682
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, status podatnika VAT i/lub VIES, o nadanym NIP), pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 53 36 705, 22 53 36 687, 22 53 36 738

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 660
  • wprowadzanie danych z deklaracji VAT tel. 22 53 36 618
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, CIT-8 tel. 22 53 36 696
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-28 tel. 22 53 36 663
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-36 PIT-11, PIT40A tel. 22 53 36 637
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-36L tel. 22 53 36 894
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-37 tel. 22 53 36 649
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-38 tel. 22 53 36 676
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-39 tel. 22 53 36 676
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-16A tel. 22 53 36 894
  • kasy fiskalne tel. 22 53 36 667

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 700
  • Realizacja zadań w zakresie postępowań podatkowych z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych tel. 22 53 36 701, 22 53 36 709, 22 53 36 714, 22 53 36 725, 22 53 36 726, 22 53 36 634, 22 53 36 724, 22 53 36 722, 22 53 36 651, 22 53 36 753

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 710
  • Realizacja zadań w zakresie postępowań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług tel. 22 53 36 756, 22 53 36 734, 22 53 36 754

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 747
  • Orzecznictwo w podatkach majątkowych (SD, PCC) tel. 22 53 36 644, 22 53 36 721, 22 53 36 749, 22 53 36 719
  • Obsługa deklaracji w podatkach majątkowych tel. 22 53 37 770, 22 53 36 729,
  • Zaświadczenia SD tel. 22 53 36 733,
  • Informacja w zakresie podatków majątkowych/ Czynności sprawdzające tel.
   22 53 36 732, 22 53 36 793
  • Obsługa aktów notarialnych tel. 22 53 36 781, 22 53 36 750,
  • Sala Obsługi tel. 22 53 36 623

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 780
  • zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych tel.: 22 53 36 658, 22 53 36 799, 22 53 36 788, 22 53 36 919, 22 53 36 736
  • typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli tel.: 22 53 36 658, 22 53 36 799, 22 53 36 788, 22 53 36 919, 22 53 36 736
  • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników tel. 22 53 36 790

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 804
  • obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) - tel. 22 53 36 796, 22 53 36 772,
   22 53 36 730, 22 53 36 720, 22 53 36 803, 22 53 36 773, 22 53 36 771, 22 53 36 717
  • wymiana informacji międzynarodowej w podatkach pośrednich, VIES, VAT-REF, obsługa bieżąca deklaracji VAT-UE - tel. 22 53 36 607

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 805
  • zwrot VAT tel. 22 53 36 783, 22 53 36 706
  • błędne deklaracje, brakujące deklaracje, złe długi, wykreślenie z VAT i przywrócenia do VAT tel. 22 53 36 795, 22 53 36 797
  • czynności sprawdzające, zwroty VAT tel. 22 53 36 794, 22 53 36 791, 22 53 36 716, 22 53 36 703

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 657
  • czynności sprawdzające w zakresie CIT, obsługa błędnych deklaracji CIT - tel. 22 53 36 917, 22 53 36 708, 22 53 36 785
  • czynności sprawdzające w zakresie PIT, obsługa błędnych deklaracji PIT, obsługa oświadczeń o wyborze formy opodatkowania - tel. 22 53 36 801, 22 53 36 802, 22 53 36 713
  • czynności sprawdzające w zakresie PIT (płatnik), obsługa błędnych deklaracji PIT (płatnik) - tel. 22 53 36 774 
  • wymiana informacji międzynarodowej w podatkach pośrednich, VAT-REF, obsługa WAIPB - tel. 22 53 36 760

  Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-5

  • Kierownik działu tel. 23 67 41 948
  • Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 502 618 198, 787 628 283, 787 627 975

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 815
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 53 36 816, 22 53 36 817,22 53 36 818, 22 53 36 819, 22 53 36 820, 22 53 36 821, 22 53 36 822, 22 53 36 823
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2024 12:47
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska