«Powrót

Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

Dłonie na klawiaturze laptopa
  • Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych (PESEL/NIP, adres zamieszkania podatnika) w formularzach przesyłanych do urzędów skarbowych umożliwi podatnikom rozliczenie w usłudze Twój e-PIT.
  • Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania informacji PIT-11 z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP, tj. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).
  • Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o obowiązku wpisywania poprawnych danych osób, dla których są wysyłane informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A.

Dzięki przekazaniu prawidłowych danych do urzędu skarbowego podatnik będzie mógł zalogować się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

W przypadku przekazania błędnych danych, system nie będzie mógł wygenerować i udostępnić osobie, dla której jest wysyłana informacja, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT. Tym samym, osoba ta nie będzie mogła skorzystać z ulg i rozliczeń, które mogą wpłynąć na wysokość zwrotu nadpłaty podatku.

Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych w informacji o przychodach pracownika jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nieprawidłowy numer PESEL/NIP lub wpisanie ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999) utrudni, a często nawet uniemożliwi podatnikowi rozliczenie się z podatku za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT.

Gdzie znaleźć formularze

Aktualne wersje formularzy:

  • PIT-11 – wersja 29
  • PIT-40A/11A – wersja 21

są dostępne do pobrania na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników. Wypełnione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną. Zapewni to wygenerowanie zeznań w usłudze Twój e-PIT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.