Telefon

  Telefon

  Telefon

   

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego
  (link otwiera komunikat)

   

  Centrala tel. 25 68 23 930
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 25 68 23 930

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 25 68 23 930 wew. 402
  • kancelaria tel. 25 68 23 930 wew. 351, 352

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu  tel. 25 68 23 942 wew. 414
  • księgowość podatku VAT tel.  25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość podatku PIT tel. 25 68 23 942 wew. 406
  • księgowość podatku CIT tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 25 68 23 942 wew. 407

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 25 68 23 647 wew. 311
  • Pracownicy tel. 25 68 23 647 wew. 309, 310

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 25 68  23 977 wew. 305

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 25 68 23 930 wew. 304
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 358
  • kasy fiskalne tel. 25 68 23 930 wew. 354
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 358
  • w zakresie zaświadczeń o dochodach tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 358
  • zeznania podatników podatku CIT, sprawozdania finansowe  tel. 25 68 23 930 wew. 356
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 360
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 25 68 23 854 wew. 401
  • prowadzenie postępowań podatkowych tel. 25 68 23 854 wew. 408, 413

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 25 68 23 930 wew. 302
  • zwroty VAT tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308
  • czynności sprawdzające w zakresie nadpłat z PIT, CIT tel. 25 68 23 930 wew. 302, 307, 308
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 25 68 23 930 wew. 307
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 68 23 930 wew. 307
  • pozostałe sprawy tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308

  Dział Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierownik działu tel. 25 68 23 930 wew. 301
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel.  25 68 23 930 wew. 312, 313, 314

  Realizacja zadań z zakresu Spraw Karnych Skarbowych

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem,
  • tel. 25 68 23 930 wew. 314

  Realizacja zadań z zakresu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 25 68 23 977 wew. 306
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 25 68 23 977 wew. 306
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1), potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 25 68 23 977 wew. 306
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2020 14:40
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska