Telefon

  Telefon

  Telefon

  Centrala tel. 25 68 23 930
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 25 68 23 930

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 25 68 23 930 wew. 402
  • kancelaria tel. 25 68 23 930 wew. 351, 352

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu  tel. 25 68 23 942 wew. 414
  • księgowość podatku VAT tel.  25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość podatku PIT tel. 25 68 23 942 wew. 406
  • księgowość podatku CIT tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 25 68 23 942 wew. 407
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 25 68 23 942 wew. 407

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 25 68 23 647 wew. 311
  • Pracownicy tel. 25 68 23 647 wew. 309, 310

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 25 68  23 977 wew. 305
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 25 68  23 977 wew. 305

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 25 68 23 930 wew. 304
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 358
  • kasy fiskalne tel. 25 68 23 930 wew. 354
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 358
  • w zakresie zaświadczeń o dochodach tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 358
  • zeznania podatników podatku CIT, sprawozdania finansowe  tel. 25 68 23 930 wew. 356
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357, 360
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 25 68 23 930 wew. 355, 356, 357

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 25 68 23 854 wew. 401
  • prowadzenie postępowań podatkowych tel. 25 68 23 854 wew. 408, 413

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 25 68 23 930 wew. 302
  • zwroty VAT tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308
  • czynności sprawdzające w zakresie nadpłat z PIT, CIT tel. 25 68 23 930 wew. 302, 307, 308
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 25 68 23 930 wew. 307
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 68 23 930 wew. 307
  • pozostałe sprawy tel. 25 68 23 930 wew. 303, 307, 308

  Dział Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierownik działu tel. 25 68 23 930 wew. 301
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel.  25 68 23 930 wew. 312, 313, 314

  Realizacja zadań z zakresu Spraw Karnych Skarbowych

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem,
  • tel. 25 68 23 930 wew. 314

  Realizacja zadań z zakresu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 25 68 23 977 wew. 306
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 25 68 23 977 wew. 306
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1), potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 25 68 23 977 wew. 306
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 13:42
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz