Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  71 1010 1010 0023 5222 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  74 1010 1010 0023 5222 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT)
  24 1010 1010 0023 5222 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  65 1010 1010 0023 5222 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  68 1010 0055 0201 4040 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Garwolinie
  Urząd Miasta Garwolin

  79 9210 0008 0013 8455 2000 0010