Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 25 759 51 48.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 25 759 51 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 25 759 51 42
  Dział Wsparcia SWW

  • Kierownik działu tel. 25 759 51 59
  • Kancelaria tel. 25 759 51 67

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 25 759 51 95
  • księgowość podatku VAT tel. 25 759 51 92
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 25 79 51 94
  • księgowość podatku PIT tel. 25 759 51 96, 25 759 51 71, 25 759 51 86
  • księgowość podatku CIT tel. 25 759  51 47
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 25 759 51 47
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 25 759 51 47
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 25 759 51 47

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel.  25 759 51 55
  • Pracownicy tel.:  25 759 51 51, 25 759 51 53, 25 759 51 54

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 25 759 51 58
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 25 759 51 72
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 759 51 19, 25 759 51 93
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 25 759 51 93, 25 759 51 72
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 25 759 51 72
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 25 759 51 72
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 25 759 51 72

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel. 25 759 51 84
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 25 759 51 41,  25 759 51 84
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 25 759 51 41, 25 759 51 84
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 25 759 51 41, 25 759 51 84

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 25 759 51 40
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 25 759 51 01
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25 759 51 14
  • kasy fiskalne tel. 25 759 51 06

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu   tel. 25 759 51 78
  • postępowania podatkowe w zakresie  PIT i CIT (w tym pokontrolne oraz prowadzone na wniosek podatnika m.in. wnioski w sprawie nadpłaty, w sprawie ograniczenia poboru zaliczek)    tel. 25 759 51 64
  • sprawy w zakresie opodatkowania KP, działów specjalnych produkcji rolnej oraz osób duchownych, a także sprawy orzekania o zakresie odpowiedzialności i uprawnień spadkobierców  tel. 25 759 51 66
  • postępowania podatkowe  w zakresie VAT,  wniosków VZM  tel. 25 759 51 85

  Pierwszy Referat  Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 25 759 51 80
  • pozostałe czynności  sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 25 759 51 65

  Drugi Referat  Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik referatu tel. 25 759 51 68
  • wymiana informacji podatkowych o podatkach bezpośrednich  tel. 25 759 51 68
  • czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych tel. 25 759 51 75

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 25 759 51 76
  • zwroty VAT tel.  25 759 51 73
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 25 759 51 90
  • wymiana informacji podatkowych  o podatkach pośrednich tel. 25 759 51 89
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 759 51 89

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel.  25 759 51 32
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 25  759 51 32, 25 759 51 87, 25 759 51 88

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 25 759 51 63
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 25 759 51 63, 25 759 51 62

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 25 759 51 11
  • udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych (SD, PCC) tel. 25 759 51 09
  • prowadzenie postępowań podatkowych( SD, PCC)  tel.  25 759 51 74
  • wydawanie zaświadczeń tel. 25 759 51 11, 25 759 51 09
  • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-39)  tel. 25 759 51 11
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2018 Data publikacji: 07.05.2015 13:38 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 14:51
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska