Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 25 759 51 00
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 25 759 51 42

  Dział ds. Sekretariatu SWS

  • Kierownik działu tel. 25 75 95 159
  • Kancelaria tel. 25 75 95 167

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 25 75 95 195
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 25 75 95 186
  • księgowość podatku VAT tel. 25 75 95 192
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 25 75 95 194
  • księgowość podatku PIT tel. 25 75 95 196, 25 75 95 171, 25 75 95 186
  • księgowość podatku CIT tel. 25 75 95 147
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 25 75 95 147
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 25 75 95 147
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 25 75 95 147

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel.  25 75 95 155
  • Pracownicy tel.:  25 75 95 151, 25 75 95 153, 25 75 95 154

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 25 75 95 158
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 25 75 95 172
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 25 75 95 119, 25 75 95 193
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 25 75 95 193, 25 75 95 172
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 25 75 95 172
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 25 75 95 172
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 25 75 95 172

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik referatu tel. 25 75 95 184
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 25 75 95 141,  25 75 95 184
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 25 75 95 141, 25 75 95 184
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 25 75 95 141, 25 75 95 184

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 25 75 95 140
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 25 75 95 114
  • kasy fiskalne tel. 25 75 95 106

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik referatu   tel. 25 75 95 178
  • postępowania podatkowe w zakresie  PIT i CIT (w tym pokontrolne oraz prowadzone na wniosek podatnika m.in. wnioski w sprawie nadpłaty, w sprawie ograniczenia poboru zaliczek)    tel. 25 75 95 164
  • sprawy w zakresie opodatkowania KP, działów specjalnych produkcji rolnej oraz osób duchownych, a także sprawy orzekania o zakresie odpowiedzialności i uprawnień spadkobierców  tel. 25 75 95 166
  • postępowania podatkowe  w zakresie VAT,  wniosków VZM  tel. 25 75 95 185

  Referat  Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik referatu tel. 25 75 95 180
  • pozostałe czynności  sprawdzające w zakresie podatku od towarów tel. 25 75 95 165

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 25 75 95 176
  • zwroty VAT tel.  25 75 95 173
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 25 75 95 190
  • czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych tel. 25 75 95 175

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 25 75 95 168
  • wymiana informacji podatkowych o podatkach bezpośrednich  tel. 25 75 95 168
  • wymiana informacji podatkowych  o podatkach pośrednich tel. 25 75 95 189
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 25 75 95 189

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel.  25 75 95 132
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 25 75 95 132, 25 75 95 187, 25 75 95 188

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 25 75 95 163
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 25 75 95 163, 25 75 95 162

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 25 75 95 111
  • udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych (SD, PCC) tel. 25 75 95 109
  • prowadzenie postępowań podatkowych( SD, PCC)  tel.  25 75 95 174
  • wydawanie zaświadczeń tel. 25 75 95 111, 25 75 95 109
  • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-39)  tel. 25 75 95 111
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2018 Data publikacji: 07.05.2015 13:38 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 12:26
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Karol Owczarek