Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  69 1010 1010 0091 1722 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  72 1010 1010 0091 1722 2100 0000

  podatek od towarów i usług
  22 1010 1010 0091 1722 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  63 1010 1010 0091 1722 2700 0000

  sumy depozytowe dla należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym /rachunek organu egzekucyjnego/
  46 10101010 0091 1713 9120 0000

   

  ***

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  96 1010 0055 0201 4120 0007 0000

   

  ***

  Numery rachunków bankowych do wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od dnia 1 stycznia 2016 r. (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)

   

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

   

  • wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  • wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
  ul. 11 Listopada 12
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  88 9226 0005 0024 4185 2000 0030