Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Na podstawie art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, że z dniem 01.04.2012 r. osobom uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:
  1)    zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z wykorzystaniem następujących środków wspierających:
  a) korzystanie z poczty elektronicznej adres e-mail: us.minsk-mazowiecki@mf.gov.pl,
  b) przesyłanie wiadomości tekstowych SMS lub MMS na numer telefonu komórkowego 666 334 592
  c) przesyłanie faksów na numer +48 25  758 30 71   
  2)    określa pisemną formę zgłoszenia chęci skorzystania z dostępu do świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i  SKOGN z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się zawartych w  pkt 1 lub za pośrednictwem poczty. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Urząd dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu:
  -   przy wejściu do budynku znajduje się podjazd
  - korytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniają niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
   - budynek wyposażony jest w windę,
  - przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych