«Powrót

Po raz 12 pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew

Po raz 12 pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew

Po raz 12 pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew

Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew
Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew
Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew
Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew
Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew
Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew
Po raz dwunasty pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej Izby oddawali krew

26 honorowych dawców i blisko 12 litrów oddanej krwi – to efekt XII akcji krwiodawstwa zorganizowanej 16 maja 2018 r. przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.

Po badaniach lekarskich pozytywnie zakwalifikowanych przez lekarza zostało 26 spośród 30 zarejestrowanych osób (przeciwwskazania zdrowotne nie wszystkim pozwoliły zostać dawcami, a chętnych do podzielenia się tym najcenniejszym darem było wielu). Każdy z uczestników akcji oddał 450 ml krwi, co dało łącznie blisko 12 litrów tego bezcennego płynu.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał fachowy i życzliwy zespół lekarsko-pielęgniarski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który podsumowując akcję stwierdził, że procentowa ilość oddanej krwi jest bardzo dobrym wynikiem.

Wśród pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie biorących udział w XII akcji, była liczna grupa wieloletnich honorowych dawców krwi, wśród nich dwóch dawców, którzy oddali już - jeden 22, drugi 18 litrów krwi. Gratulacje! Ale byli też debiutanci :-). Kolejny raz do akcji krwiodawstwa przyłączyły się znane już z poprzednich edycji osoby z sąsiadującej z Izbą Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

W szeregach mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej nie brakuje wspaniałych ludzi o wielkim sercu, którzy chcą wspierać innych, wśród nich m.in. pracownicy z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, którzy pokonali wiele kilometrów, aby wziąć udział w tej szlachetnej inicjatywie.

Jak bezcenna i przede wszystkim potrzebna jest krew, najlepiej świadczą poniższe liczby. Podczas przeszczepu wątroby, co najmniej 15 osób musi oddać krew, żeby zabezpieczyć biorcę, choć nigdy nie ma pewności, czy ta ilość krwi będzie wystarczająca. Natomiast w przypadku zabiegów na otwartym sercu, krew musi oddać 30 osób, żeby zapewnić konieczne minimum. Dlatego każda z akcji krwiodawstwa jest tak niezwykle ważna, bo oznacza szansę na zdrowie i życie.

Kolejna XIII akcja krwiodawstwa będzie zorganizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie we wrześniu, bowiem zgodnie z sugestią medycznego personelu, właśnie w czasie lata jest największe zapotrzebowanie na uzupełnienie zapasów w szpitalach. Akcja krwiodawstwa krwi będzie połączona z badaniami pod kątem możliwości zostania dawcą szpiku kostnego.

W dotychczasowych dwunastu akcjach krwiodawstwa, pracownicy i funkcjonariusze Izby oddali prawie 125 litrów bezcennej krwi.