«Powrót

Ostrzeżenie przed ofertami odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorców

Ostrzeżenie przed ofertami odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorców

Ostrzeżenie przed ofertami odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorców

na czerwonym tle napis o braku opłat za wpis do CEIDG i przekreślony portfel

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje o licznych przypadkach kierowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), pism z ofertami wniesienia fakultatywnej opłaty za dokonywanie wpisu do rejestrów przedsiębiorców.

Podmioty oferujące za opłatą rejestracyjną wpis do komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej  posiadają nazwy łudząco przypominające Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dotyczczas stwierdzono istnienie takich podmiotów jak:

  • Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
  • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa;
  • Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa;
  • Centralna Ewidencja Przedsiębiorstw i Firm, Al. Jerozolimskie 69 Warszawa;
  • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

Korespondencja ww. podmiotów sporządzona jest w stylu pisma urzędowego, a jej forma oraz dołączony druk przelewu z podanym nieprzekraczalnym terminem do dokonania wpłaty sugerują, że wpis do rejestru jest obowiązkowy.

Przypominamy, że jedynym rejestrem publicznym, ewidencjonującym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju.

Wpis do CEIDG  jest całkowicie bezpłatny.

Wezwania do uiszczenia opłat rejestracyjnych mogą nosić znamiona oszustwa.

Nieuiszczanie takich opłat nie wywołuje żadnych konsekwencji prawnych.