Kontrola prowadzona od 11.06.2014 do 03.07.2014 r. - Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stosowanie przepisów o pomocy publicznej

    Kontrola prowadzona od 11.06.2014 do 03.07.2014 r. - Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stosowanie przepisów o pomocy publicznej

    Kontrola prowadzona od 11.06.2014 do 03.07.2014 r. - Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stosowanie przepisów o pomocy publicznej

    Dokumenty: