Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 29 74 64 224
  • 29 74 64 100
  • 29 74 64 109.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Sekretariat Naczelnika Urzędu/centrala – tel. 29 74 64 100
  Referat Wsparcia - SWW

  • Kierownik referatu tel. 29 74 64 134.

  Referat  Rachunkowości  - SER

  • Kierownik referatu  tel.: 29 74 64 210,
  • księgowość podatku VAT tel. 29 74 64 210,
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 74 64 210,
  • księgowość podatku PIT  (poza działalnością)  tel. 29 74 64 212,
  • księgowość podatku PIT ( z działalności ) tel.: 29 74 64 207,
  • księgowość podatku PIT ( płatnik ) tel. : 29 74 64 206,
  • księgowość podatku CIT tel. 29 74 64 209,
  • księgowość podatku PPL tel. : 29 74 64 209,
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel.29 74 64 207
  • księgowość podatku PCC, SD,KP  oraz niepodatkowych dochodów budżetowych tel. 29 74 64 206,
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 74 64 209.

  Dział Egzekucji Administracyjnej - SEE

  • Kierownik działu tel. : 29 74 64 216
  • Pracownicy tel. : 29 74 64 216, 29 74 64 218, 29 74 64 227, 29 74 64 228.

  Referat Spraw Wierzycielskich - SEW

  • Kierownik referatu tel.: 29 74 64 133
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel.: 29 74 64 215

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej - SKI

  • Kierujący/a tel.: 29 74 64 111
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel.: 29 74 64 111, 29 74 64 106,
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel.: 29 74 64 111, 29 74 64 106,
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES ) tel.: 29 74 64 111, 29 74 64 106.

  Dział Obsługi Bezpośredniej - SOB

  • Kierownik działu tel.: 29 74 64 217,
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel.: 29 74 64 135,
  • Sala Obsługi Podatnika ( SOP ) tel.:29 74 64 127, 29 74 64 222, 29 74 64 224,
  • kasy fiskalne tel.: 29 74 64 219.

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług  - SPV

  • Kierownik referatu tel. : 29 74 64 116
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PIT (wnioski składane przez podatników – osoby fizyczne ) tel.: 29 74 64 123,
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PIT (wnioski składane przez podatników – osoby prowadzące działalność gospodarczą ) tel.: 29 74 64 119
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty CIT ( CIT 8) tel. : 29 74 64 119,
  • wniosków o ograniczenie poboru zaliczek tel.: 29 74 64 123, 29 74 64 119,
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel.: 29 74 64 119,
  • postępowania podatkowe PIT ( sprzedaż nieruchomości, ulgi i odliczenia ) tel.:29 74 64 123,
  • postępowanie podatkowe CIT i PIT ( pokontrolne ) tel.: 29 74 64 119, 29 74 64 123,
  • postępowania podatkowe VAT ( pokontrolne) tel. : 29 74 64 120

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających - SKA

  • Kierownik działu tel. : 29 74 64 205,
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. : 29 74 64 201,
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. : 29 74 64 201, 29 74 64 115,
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. : 29 74 64 201,
  • zwroty VAT tel. : 29 74 64 105,
  • obsługa JPK ( Jednolity Plik Kontrolny ) , VAT-23 tel.: 29 74 64 205, 29 74 64 113,
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel.: 29 74 64 105,
  • JPK ( Jednolity Plik Kontrolny ) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. : 29 74 64 205, 29 74 64 105.

  Referat Kontroli Podatkowej - SKP

  • Kierownik działu tel. 29 74 64 124
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel.: 29 74 64 107 lub 29 74 64 129

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych - SKK

  • prowadzenie postępowań mandatowych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  •  wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem,
  • opracowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

  tel.: 29 74 64 203


  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych - SPM

  • Kierownik referatu.: 29 74 64 115,
  • prowadzenie postępowań podatkowych i czynności sprawdzających w sprawach podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych tel.: 29 74 64 117, 29 74 64 118, 29 74 64 208.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:08 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2021 09:43
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska