Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Podstawowe stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są w Sali Obsługi Podatnika, w szczególności można:
  - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach    z urzędem,
  - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski.
   
  Większość spraw można załatwić również poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) na platformie ePUAP.
  Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  Karty informacyjne usług:
      Pliki do pobrania:
  K-1 - Uzyskanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, należnym podatku, obrotach (plik pdf 240 KB)
  K-2 - Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 237 KB)
  K-3 - Uzyskanie numeru ewidencyjnego dla kasy rejestrującej ( plik pdf 228 KB)
  K-4 - Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (plik pdf 246 KB)
  K-5 - Uzyskanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (plik pdf 239 KB)
  K-6 – Opodatkowanie w formie karty podatkowej (plik pdf 256 KB)

  Rejestr zmian