Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych:
  1) wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe od strony ul. Mickiewicza;
  2) winda (wejście przez Salę Obsługi Podatnika) i platforma schodowa (zainstalowana w wejściu głównym);
  3) toalety (Sala Obsługi Podatnika).
  Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Ostrołęce mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;
  2) korzystania z poczty elektronicznej;
  3) przesyłania faksów;
  4) skrzynki podawczej e-PUAP;
  5) bezpośrednio w formie papierowej złożone w Sali Obsługi Podatnika Urzędu Skarbowego.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp./ co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy w Ostrołęce
  ul. Przechodnia 6 07-410 Ostrołęka

  lub
  1) na adres e-mail: us.ostroleka@mf.gov.pl
  2) telefonicznie na nr :29 746 41 00, 29 746 41 15
  3) fax nr: 29 746 41 03
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  W zakresie komunikowania się w języku migowym w Urzędzie przeszkolona została 1 osoba.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).