Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  45 1010 1010 0284 1122 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  48 1010 1010 0284 1122 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT)
  95 1010 1010 0284 1122 2200 0000

  podatek od towarów i usług (VAT) - płatność podzielona
  91 1010 1010 0284 1112 2201 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  39 1010 1010 0284 1122 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  58 1010 0055 0201 4150 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank PKO I/O w Ciechanowie
  Urząd Miasta w Ostrołęce
  Plac Gen. Józefa Bema 1

  32 1020 1592 2300 0410 0000 0162