Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik - Iwona Żuławnik

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 14:59
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska