Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Uprawnione podmioty mogą otrzymać informację o stanie załatwienia spraw nieobjętych tajemnicą skarbową drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez usługę na portalu e-Urząd, podatki.gov.pl.

  Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod nr tel. 23 692 94 40 lub 23 692 94 46.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.07.2015 Data publikacji: 14.07.2015 15:34 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2022 13:04
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska