Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Pułtusku poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:

  1. tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2. korzystania z poczty elektronicznej,
  3. przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania:

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

  Symbol osoby z niepełnosprawnością ruchową - symbol wózka inwalidzkiego na niebieskim tle

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Urzędu Skarbowego w Pułtusku jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo). W budynku brak windy, ale na parterze w budynku A znajduje się dobrze oznakowany pokój obsługi podatnika z niepełnosprawnością ruchową oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
  W odległości ok. 20 m od budynku Urzędu znajduje się parking z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.