«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Adres:

Urząd Skarbowy w Pułtusku
ul. Żwirki i Wigury 7
06-100 Pułtusk

Dojazd do budynku Urzędu Skarbowego w Pułtusku

Budynek Urzędu znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 7 (przy skrzyżowaniu ulic New Britain i Żwirki i Wigury).

Do Urzędu można dojechać samochodem.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością

W odległości około 20 m jest ogólnodostępny parking, na którym jest wyznaczone i oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Skorzystanie z parkowania na tym miejscu, nie wymaga uprzedniego uzgodnienia. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca.

Wejście do budynku

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Żwirki i Wigury 7, posiada zadaszenie chroniące przed opadami.

Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do wejścia prowadzą schody bez poręczy. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Poruszanie się wewnątrz budynku

Tuż za wejściem do budynku znajduje się przedsionek, z którego wchodzimy na salę obsługi. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu, po wezwaniu przez pracownika sali.

Wszystkie sprawy interesantów załatwiane są na Sali Obsługi Podatnika znajdującej się na parterze budynku.

W budynku urzędu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz pętli indukcyjnej. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Poruszanie się osób z niepełnosprawnością na wózkach dostępne  jest tylko na korytarzu i w pomieszczeniach na parterze.
Schody w budynku (rozpoczęcie i zakończenie) posiadają stosowne oznaczenia. 

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

W budynku na parterze, za salą obsługi jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, wyposażona w uchwyty i inne urządzenia ułatwiające korzystanie z toalety.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

Lokalizacja Google Maps

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.06.2021 Data publikacji: 29.06.2021 11:33 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2021 10:40
Autor: Bożena Wyszomirska Osoba publikująca: Bożena Wyszomirska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska