Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym Warszawa - Ursynów mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1. tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2. korzystania z poczty elektronicznej,
  3. przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:

  Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów
  ul. Wynalazek 3
  02-677 Warszawa

  lub
  1. na adres e-mail: us.warszawa.ursynow@mf.gov.pl
  2. telefonicznie: 22 54 86 808, 22 54 86 937,
  3. fax: 22 54 86 700,
  4. osobiście w siedzibie Urzędu: stanowisko operacyjno – informacyjne.

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017, poz. 1824).

  Budynek Urzędu jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

  W zakresie obsługi osób niepełnosprawnych budynek Urzędu posiada:
  1. podjazd dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku,
  2. sanitariat dla osób niepełnosprawnych wyposażony w odpowiednie urządzenia sanitarne,
  3. wydzielone stanowisko obsługi z przeznaczeniem do obsługi osób niepełnosprawnych,
  4. wydzielono dwa miejsca parkingowe przed budynkiem Urzędu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.