Telefony

  Telefony

  Telefony

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług – SPV-1- realizuje zadania w zakresie:

  - zwroty VAT: 22 509-19-37, 22 509-19-64

  - wnioski o stwierdzenie nadpłaty VAT : 22 509-19-64

  - orzecznictwo VAT: 22 509-19-46, 22 509-18-31

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług – SPV-2 – realizuje zadania w zakresie:

  - orzecznictwo: 22 509-19-79, 22 509-19-36, 22 509-18-43

  - odpłatne zbycie nieruchomości: 22 509-19-20

  - karta podatkowa, duchowni, działy specjalne produkcji rolnej: 22 509-19-74

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPM – realizuje zadania w zakresie:

  - ustalania zobowiązań podatkowych, orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, orzecznictwa w zakresie podatków majątkowych: tel. 22 509-18-24

  - czynności sprawdzających podatku od spadków i darowizn: tel. 509-18-94

  - podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC):  tel. 22 509-19-23

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB-1 – realizuje zadania w zakresie:

  - przyjmowania i ewidencjonowania wniosków o wydanie zaświadczeń, wydawania zaświadczeń: 22 509-18-03

  - prowadzenia spraw związanych z kasami rejestrującymi: 22 509-19-40

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB-2- realizuje zadania w zakresie: wprowadzania do systemu informatycznego danych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzane danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, potwierdzanie profili zaufanych ePUAP. tel. 22 509-18-25

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich – SEW-1 – realizuje zadania w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności przypadających państwom członkowskim i osobom trzecim, podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonywaniu zobowiązań podatkowych. tel. 22 509-18-14

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich – SEW-2- realizuje zadania w zakresie: spraw wierzycielskich, miękkiej egzekucji, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, zastawów skarbowych, upadłości, przedawnień. tel. 22 509-18-93

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej – SEE-1 - realizuje zadania w zakresie: prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zabezp. należności pieniężnych, poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabez.

  tel. 22 509-18-12

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej - SEE-2 - realizuje zadania w zakresie: prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zabezp. należności pieniężnych, poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezp.

  tel. 22 509-19-14

  Pierwszy Dział Rachunkowości Podatkowej - SER-1 - realizuje zadania w zakresie: ewidencjonowania oraz księgowania wpłat, /deklaracji; kwot do wyjaśnienia; zajęć wierzytelności; sum depozytowych:

  - kierownik działu - tel. 22 509-18-52

  - sumy depozytowe - tel. 22 509-19-06

  - kwoty do wyjaśnienia (błędnie opisane wpłaty, wpłaty na niewłaściwe konto) - tel. 22 509-18-69

  - zajęcia wierzytelności - tel. 22 509-18-73

  Drugi Dział Rachunkowości Podatkowej - SER-2 - realizuje zadania w zakresie: rachunkowości podatkowej w zakresie SD,PCC, KP oraz dochodów nieopodatkowanych, potwierdzania zaliczek PIT, CIT; zwrotów podatków:

  - kierownik działu - tel. 22 509-18-53

  - potwierdzanie zaliczek - tel. 22 509-18-86; 22 509-18-87; 22 509-18-75; 22 509-19-55

  - karta podatkowa, PCC, SD - tel. 22 509-18-55; 22 509-18-77

  Pierwszy Dział Komórki Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA-1- realizuje zadania w zakresie: sprawozdawczości, analizy oświadczeń majątkowych, doniesień. tel. 22 509-18-42

  Drugi Dział Komórki Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA-2- realizuje zadania w zakresie:

  czynności sprawdzających PIT-37, PIT-38 – tel. 22 509-19-48, tel. 22 509-19-76

  czynności sprawdzających PIT-4R, PIT-8AR – tel. 22 509-19-18

  czynności sprawdzających sprzedaż nieruchomości PIT-39 – tel. 22 509-19-78

  Trzeci Dział Komórki Czynności Analitycznych i Sprawdzających- SKA-3- realizuje zadania w zakresie: czynności sprawdzających podatku VAT, udzielania informacji na temat Jednolitych Plików Kontrolnych. tel. 22 509 19 35, 22 509 19 30

  Czwarty Dział Komórki Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA-4-  realizuje zadania w zakresie:

  - czynności sprawdzających podatku dochodowego osób prawnych – tel. 22 509-19-62

  - czynności sprawdzających podatku dochodowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ryczałtu PIT-36, PIT-36L, PIT-28 – tel. 22 509-19-71 tel. 22 509-19-47, 22 509-19-15, 22 509-19-22, 22 509-19-73

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej – SKP-1 – realizuje zadania w zakresie: kontroli podatkowej, prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli. tel. 22 509-18-54

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej – SKP-2 – realizuje zadania w zakresie: kontroli podatkowej, wydawania postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, orzecznictwa w zakresie kar porządkowych. tel. 22 509-18-33

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników – SKI – realizuje zadania w zakresie: rejestracji wniosków osób fiz. nieprowadzących działalności gosp. ZAP-3, NIP-7, rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT- osoby fiz., rozpoczęcia działalności, pełnomocnictwa UPL-1. tel. 22 509-18-23, 22 509-18-48, 22 509 -19-29

  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej - SKM – realizuje zadania w zakresie: transakcji wewnątrzwspólnotowych, obsługi wymiany systemów podatkowych, wymiany informacji podatkowych, w tym o podatku VAT, podatku akcyzowym i podatkach bezpośrednich, bieżąca obsługa VAT-UE. tel. 22 509-19-34

  Referat Spraw Karnych Skarbowych – SKK- realizuje zadania w zakresie: prowadzenia i rejestrowania spraw karnych skarbowych, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego. tel. 22 509-18-65

  Telefony informacyjne w zakresie JPK:

  1. Łukasz Różański  22 509-19-35

  2. Marek Januszkiewicz 22 509-19-01

  3. Anna Opalach 22 509-19-60

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego – tel. 22 509-18-11

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN1 - tel. 22 509-18-30

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN2 - tel. 22 509-18-40

  Trzeci Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN3 - tel. 22 509-18-08

  Kierownik Działu ds. Sekretariatu – tel. 22 509-18-62

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier – SPA – realizuje zadania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier, opłatą paliwową i podatkiem od towarów i usług z tytułu nabycia paliw płynnych, obsługą wydawania znaków akcyzy.

  ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych tel. 22 510-44-40

  Zwolnienia z podatku akcyzowego za samochody osobowe tel. 22 510-45-57

  Rejestracje podmiotów w podatku akcyzowym, deklaracje tel. 22 510-44-28

  Kierownik Działu tel. 22 510-44-04

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:37 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019 15:04
  Autor: Tomasz Ołdak - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz