Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 50 91 800
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 50 91 811
  Dział do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik referatu tel. 22 50 91 862

  Pierwszy Dział Rachunkowości Podatkowej - SER-1

  • Kierownik działu - tel. 22 50 91 852
  • sumy depozytowe - tel. 22 50 91 906
  • kwoty do wyjaśnienia (błędnie opisane wpłaty, wpłaty na niewłaściwe konto) tel. 22 50 91 869
  • zajęcia wierzytelności - tel. 22 50 91 873

  Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik działu - tel. 22 50 91 853
  • potwierdzanie zaliczek - tel. 22 50 91 886; 22 50 91 887; 22 50 91 875; 22 50 91 955
  • karta podatkowa, PCC, SD - tel. 22 50 91 855; 22 50 91 877

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik działu  tel. 22 50 91 824
  • czynności sprawdzających podatku od spadków i darowizn tel. 22 50 91 894
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC):  tel. 22 50 91 923

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  • Kierownik referatu tel. 22 50 91 812

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  • Kierownik referatu tel.  22 50 91 914

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik referatu tel. 22 50 91 814 -sprawy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 22 50 91 893
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 50 91 851, 22 50 91 884,22 50 91 882, 22 50 91 879, 22 50 91 878, 22 50 91 843, 22 50 91 821
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 50 91 880, 22 50 91 883
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 50 91 893
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 50 91 893
  • analiza zaległości, poszukiwanie majątku tel. 22 50 91 880, 22 50 91 889

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik działu tel 22 50 91 823
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 50 91 848
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES tel. 22 50 91 848
  • pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 50 91 928, 22 50 91 929

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 803
  • kasy fiskalne tel. 22 50 91 940
  • zaświadczeń o niezaleganiu tel. 22 50 91 802
  • wydawanie zaświadczeń o dochodach, potwierdzających status podatnika VAT, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, certyfikat rezydencji CFR-1 tel. 22 50 91 804

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 825
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych, potwierdzanie profili zaufanych ePUAP tel. 22 50 91 825

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik referatu tel. 22 50 91 835
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty VAT tel. 22 50 91 937, 22 50 91 964
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT tel 22 50 91 831, 22 50 91 946
  • zwroty VAT tel. 22 50 91 939, 22 50 91 964, 22 50 91 872

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 844
  • orzecznictwo tel. 22 50 91 979, 22 50 91 936, 22 50 91 843
  • odpłatne zbycie nieruchomości tel. 22 50 91 920
  • karta podatkowa, duchowni, działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 50 91 974

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 842
  • Doniesienia tel. 22 50 91 959, 22 50 91 860, 22 50 91 888, 22 50 91 917

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 845
  • czynności sprawdzających PIT-37, PIT-38 – tel. 22 50 91 948, tel. 22 50 91 976
  • czynności sprawdzających PIT-4R, PIT-8AR – tel. 22 50 91 918
  • czynności sprawdzających sprzedaż nieruchomości PIT-39 – tel. 22 50 91 978

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 836
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel.22 50 91 935, 22 50 91 965, 22 50 91 901, 22 50 91 919, 22 50 91 930, 22 50 91 933

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • czynności sprawdzających podatku dochodowego osób prawnych – tel. 22 50 91 962
  • czynności sprawdzających podatku dochodowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ryczałtu PIT-36, PIT-36L, PIT-28 – tel. 22 50 91 971, 22 50 91 947, 22 50 91 915, 22 50 91 922, 22 50 91 973

  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • wymiana informacji podatkowych, obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 50 91 934

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 854

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-2

  • Kierownik działu tel. 22 50 91 833

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 22 50 91 865

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA
  ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

  • Kierownik Działu tel. 22 51 04 404
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych tel. 22 51 04 440
  • Zwolnienia z podatku akcyzowego za samochody osobowe tel. 22 51 04 557
  • Rejestracje podmiotów w podatku akcyzowym, deklaracje tel. 22 51 04 428
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:37 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2019 13:46
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz