Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.

  Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.

  Podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych zostały określone w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84), zwanych dalej „standardami".

  Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  • środowisko wewnętrzne;
  • cele i zarządzanie ryzykiem;
  • mechanizmy kontroli;
  • informacja i komunikacja;
  • monitorowanie i ocena.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.06.2015 Data publikacji: 18.06.2015 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2020 13:57
  Autor: Jolanta Tracz Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Aneta Penksa