Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8AR, podatek zryczałtowany)

  75 1010 1010 0165 6422 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8)

  78 1010 1010 0165 6422 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-7D, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13)

  28 1010 1010 0165 6422 2200 0000

  Rachunek sum depozytowych dla należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym /rachunek organu egzekucyjnego/

  52 1010 1010 0165 6413 9120 0000

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym mandaty z tytułu prowadzonego postępowania karnego skarbowego oraz opłata za wydanie wypisu/zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych – 50 zł.

  Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa (OEG-1),

  69 1010 1010 0165 6422 2700 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  76 1010 0055 0201 4340 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  NBP O/O Kraków

  Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  należności z tyt. podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Opłata skarbowa:

  Bank Handlowy
  Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy dla Pragi-Północ
  ul. Kłopotowskiego 15

  96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  kary porządkowe,
  koszty postępowania,
  opłaty za udzielenie zezwoleń,
  koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  podatek akcyzowy krajowy,
  podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  podatek akcyzowy z tytułu importu,
  podatek od gier,
  podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  opłata paliwowa

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  dopłata do gier hazardowych.