Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 690) od 15 kwietnia 2021 r.lista płatności dokonywanych na mikrorachunek podatkowy została rozszerzona i obejmuje (prócz płatności CIT, PIT, VAT) również:

  • Daninę solidarnościową (DSF-1),
  • Opłatę od środków spożywczych (CUK-1),
  • Opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (ALK-1),
  • Opłatę wnoszoną przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (DRA-2),
  • Podatek od sprzedaży detalicznej (PSD-1).

  Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będą wpłacać podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

   

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

   

  NBP O/O Warszawa

  Rachunek sum depozytowych dla należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym /rachunek organu egzekucyjnego/

  52 1010 1010 0165 6413 9120 0000

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym mandaty z tytułu prowadzonego postępowania karnego skarbowego oraz opłata za wydanie wypisu/zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych – 50 zł.

  09 1010 0071 2223 1434 4400 0000

   

  Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa (OEG-1),

  09 1010 0071 2223 1434 4400 0000

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  78 1010 0055 0201 4340 0100 0000

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  76 1010 0055 0201 4340 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  NBP O/O Kraków

  Rachunki dochodów scentralizowanych - Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  należności z tyt. podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Opłata skarbowa:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  kary porządkowe,
  koszty postępowania,
  opłaty za udzielenie zezwoleń,
  koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  podatek akcyzowy krajowy,
  podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  podatek akcyzowy z tytułu importu,
  podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  opłata paliwowa

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,