Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga informuje, iż osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) korzystania z poczty elektronicznej,
  2) przesyłania faksów.

  W celu uzyskania innych form pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

  lub
  1) na adres e-mail: us.warszawa.praga@mf.gov.pl
  2) telefonicznie: 22 509 18 00, 509 18 01
  3) fax nr: 22 509 19 90

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Dodatkowo informujemy, iż budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga pozbawiony jest barier architektonicznych, mogących ograniczać dostęp dla osób niepełnosprawnych. Urząd wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji, windy osobowe posiadają panele sterujące na obniżonym poziomie, a w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do Urzędu (od ul. Jagiellońskiej i Księdza Ignacego Kłopotowskiego) znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).